Formació permanent per a mestres i professors de religió

Inici: CURS - Posem a punt la classe de Religió

Del 2 d'octubre al 12 de desembre de 2023
Localització
Curs on-line
 • Curs a distància, d'àmbit regional.
 • 40 hores on line i asincròniques.
 • Període de matriculació: de l'1 de juliol fins a una setmana abans de començar el curs. 
 • Dates del curs: del 2 d'octubre de 2023 a l'1 de desembre de 2023.
 • Aquest curs només es fa en castellà
 • Professor: Manuel Olid
 • 30 places disponibles. 
 • Dirigida a mestres i professors de religió en educació infantil, primària, secundària i batxillerat

Resum:

El nou currículum d'ERE amb la LOMLOE ens brinda oportunitats pedagògiques i pastorals per a actualitzar les nostres classes i les nostres programacions de Religió. La proposta d'aquest curs planteja un espai de creixement i formació per als mestres d'Infantil i Primària.

Continguts: 

 • Novetats del nou currículum de Religió per a Infantil i Primària.

  • Els Sabers en l'àrea de Religió.
  • Les competències.
  • Les situacions d'aprenentatge.
  • Els criteris d'avaluació.

  Propostes metodològiques que ens ofereix el nou currículum de Religió.

  • Criteris metodològics.
  • Metodologies actives.

  Els sabers del nou currículum de Religió per a Infantil i Primària.

  • Identitat personal i relacions en diàleg amb el missatge cristià.
  • Cosmovisions, tradició cristiana i cultura.
  • Habitar el món plural i divers per a construir la casa comuna.

Més informació i matriculacions

Altres notícies
General

Presentació del Manifest: “Per a una Teologia des de la Mediterrània"

La reflexió sobre el paper dels estudis de teologia resumida en aquest Manifest pren com a punt de partida la conferència del Papa Francesc a la Facultat de Teologia de Nàpols (2019) i les conclusions de la trobada de bisbes de la Mediterrània a Bari (2020). Un primer resultat d’aquests equips de treball són les Jornades que tindran lloc a Marsella entre el 18-22 de setembre de 2023 amb el títol “Una teologia que ve de la Mediterrània: la trobada com a lloc de revelació”. Serà en el marc d’aquestes jornades que es presentarà el Manifest “Per a una teologia des de la Mediterrània”.
General

Psicoanàlisi i fet religiós: necessitat de creure i ètica

El porvenir de una ilusión és prou singular, ja que s’hi manifesta una necessitat, per a Freud, d’afirmar el caràcter decididament irreligiós de la psicoanàlisi, i de declarar-se públicament a favor del declivi de la religió. És sobretot aquesta professió de «no fe» que ens ha interpel·lat i que fa d’aquesta tesina la pedra angular de la reflexió de Freud sobre el fet religiós
Màster

Nou postgrau d’Estudis Junguians i simbologia a l’ISCREB: cap a una hermenèutica psicològico-simbòlica amb Ànima

La interrelació entre simbologia i la Psicologia Analítica és connatural. Segons C. G. Jung, la nostra ment capta la realitat a partir del nostre imaginari, creat tant per les nostres experiències vitals com per tot l’entrellat d'arquetips, que de manera espontània emergeix del nostre inconscient.