• Batxillerat / Grau (240 ECTS)

  Cal enviar escanejat a secretaria@iscreb.org la següent documentació:
   

  • Titulació d'accés als estudis de l'ISCREB: PDF de les proves de selectivitat o d’accés a la Universitat o del títol pel qual va accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura, llicenciatura, etc. cursada anteriorment).
  • PDF del DNI/NIE o passaport. 
  • Omplir les dues instàncies
  • Resguard de pagament de les dues taxes: 
   • Batxillerat / Grau 180€
   • Taxa Conferència Episcopal Espanyola (CEE)= 30 €

  Recordeu que l’alumne haurà d’acreditar el coneixement d’una llengua moderna a més de la pròpia per poder tenir tots els requisits dels estudis de Batxillerat.

  Pagament de l’import per ingrés bancari:

  • L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223
  DOCUMENTS ADJUNTS
 • Llicènciatura - Màster

  • Cal enviar escanejat a secretaria@iscreb.org la següent documentació:
    

   • Titulació d'accés als estudis de l'ISCREB: PDF de les de les proves de selectivitat o d’accés a la Universitat o del títol pel qual va accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura, llicenciatura, etc. cursada anteriorment).
   • PDF del DNI/NIE o passaport.
   • Omplir les instàncies
   • Resguard de pagament de les dues taxes:
    • Llicenciatura/Màster= 230 €
    • Taxa Conferència Episcopal Espanyola (CEE)= 30 €

   Recordeu que l’alumne haurà d’acreditar el coneixement d’una llengua moderna a més de la pròpia per poder tenir tots els requisits dels estudis de Llicenciatura.

   Pagament de l’import per ingrés bancari:
   L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

  DOCUMENTS ADJUNTS
 • Batxillerat en ciències religioses (180 ECTS)

  Cal enviar escanejat a secretaria@iscreb.org la següent documentació:

   

  - Titulació d'accés als estudis de l'ISCREB: PDF de las proves de selectivitat o d’accés a la Universitat o del títol pel què va accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura,llicenciatura, etc. cursada anteriorment).
  - PDF del DNI/NIE o Passaport.
  - Omplir la instància
  - Resguard de pagament de les taxes: (Batxillerat = 100 €),

   

  L’alumne/a haurà de fer un ingrés per l'import al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223.

  ENLLAÇOS RELACIONATS
 • DECA Primària

  La DECA es podrà únicament sol·licitar en línia directament a la Conferencia Episcopal, i la seva emissió es farà mitjançant certificat digital: 

  La documentació necessària que demana la Conferència Episcopal inclou un:

  • PDF de la certificació acadèmica dels 24 ECTS ( per Infantil i Primària) corresponents a les assignatures de DECA 

  El PDF de la certificació acadèmica (27€) s'ha de sol·licitar i pagar directament a l'ISCREB: Pagament de l’import: Ingrés bancari: L’alumne/a haurà de fer un ingrés al número de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

  Un cop fet el pagament enviar el resguard de pagament a secretaria@iscreb.org

   

 • DECA Secundària

  La DECA es podrà únicament sol·licitar en línia directament a la Conferencia Episcopal, i la seva emissió es farà mitjançant certificat digital: 

  La documentació necessària que demana la Conferència Episcopal inclou un:

  • PDF de la certificació acadèmica dels 18 ECTS (per Secundaria i Batxillerat) corresponents a les assignatures de DECA 
  • PDF del títol eclesiàstic (Baccalaureatus in Theologia o Diplomado/Baccalaureatus in Religios Sciences; Licentiatus in Theology o Licensed in Religious Sciences; Doctor en Teologia).

  El PDF de la certificació acadèmica (27€) i el PDF del títol eclesiàstic s'ha de sol·licitar i pagar directament a l'ISCREB: Pagament de l’import: Ingrés bancari: L’alumne/a haurà de fer un ingrés al número de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

  Un cop fet el pagament enviar el resguard de pagament a secretaria@iscreb.org

L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.