• Batxillerat / Grau

  • 3 Fotocòpies de les proves de selectivitat o d’accés a la Universitat o del títol pel qual va accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura, llicenciatura, etc. cursada anteriorment).
  • 3 Fotocòpies del DNI/NIE o passaport. 
  • Omplir les dues instàncies de secretaria.
  • Resguard de pagament de les dues taxes: 
   • Batxillerat / Grau 170€
   • Taxa Conferència Episcopal Espanyola (CEE)= 30 €

  Recordeu que l’alumne haurà d’acreditar el coneixement d’una llengua moderna a més de la pròpia per poder tenir tots els requisits dels estudis de Batxillerat.

   

  Pagament de l’import per ingrés bancari:

  • L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223
  ENLLAÇOS RELACIONATS
 • Llicenciatura - Màster

  • 3 Fotocòpies de les proves de selectivitat o d’accés a la Universitat o del títol pel qual va accedir als estudis eclesiàstics (diplomatura, llicenciatura, etc. cursada anteriorment).
  • 3 Fotocòpies del DNI/NIE o passaport.
  • Omplir les instàncies de secretaria
  • Resguard de pagament de les dues taxes:
   • Llicenciatura/Màster= 215 €
   • Taxa Conferència Episcopal Espanyola (CEE)= 30 €

  Recordeu que l’alumne haurà d’acreditar el coneixement d’una llengua moderna a més de la pròpia per poder tenir tots els requisits dels estudis de Llicenciatura.

  Pagament de l’import per ingrés bancari:
  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

  ENLLAÇOS RELACIONATS
 • Batxillerat en ciències religioses

  L’ISCREB emetrà un certificat en el qual consti l’assoliment dels requisits per a l’obtenció del Batxillerat en Ciències Religioses (assignatures cursades amb l’acreditació de la llengua moderna requerida). 

  • Omplir la instància de secretaria.
  • Pagament de la taxa del certificat de final d'estudis de Batxillerat: 30€ 

  Pagament de l’import, per ingrés bancari:
  L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

  Tota la documentació s'ha d'enviar escanejada per correu electrònic a secretaria@iscreb.org

  ENLLAÇOS RELACIONATS
 • DECA Primària i Secundària

  La DECA es podrà únicament sol·licitar en línia directament a la Conferencia Episcopal, i la seva emissió es farà mitjançant certificat digital: 

  La documentació necessària que demana la Conferència Episcopal inclou un:

  • PDF de la certificació acadèmica dels 24 ECTS ( per Infantil i Primària) o 18 ECTS (per Secundaria i Batxillerat) corresponents a les assignatures de DECA 

  El PDF de la certificació acadèmica (25€) s'ha de sol·licitar i pagar directament a l'ISCREB: Pagament de l’import: Ingrés bancari: L’alumne/a haurà de fer un ingrés al núm. de compte del Banc Santander: IBAN ES15 0075 0002 27 0604690223

   

  Canvis tramitació DECA

  Document canvi tramitació DECA

L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.