L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB) és una institució docent de caràcter públic de l’Arquebisbat de Barcelona, vinculada a la Facultat de Teologia de Catalunya de l’Ateneu Universitari Sant Pacià. Neix de la transformació de l’anterior Institut de Teologia de Barcelona, d’acord amb la normativa de la Congregació per a l’Educació Catòlica de 1987 i la normativa de la Comissió Episcopal Espanyola del 18 d’abril de 1996. Va ser erigit el 18 de novembre de 1996 i els seus estatuts foren aprovats el 7 d’abril de 1997. Va ser refundat el 31 de maig de 2010 d’acord amb la nova Instrucció sobre els Instituts Superiors de Ciències Religioses de la Congregació de 28 de juny de 2008.

 • Autoritats Acadèmiques

  Moderador de l’Institut  Emm. Dr. Joan-Josep Omella i Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona
  Director de l’Institut Dr. Ramon Batlle i Tomàs
  Sotsdirectora i Cap d’estudis Llic. Núria Caum i Aregay

 • Consell del Moderador

  Director de l’Institut
  Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
  Delegats diocesà d'anunci i iniciació cristiana, de pastoral Sacramental, de pastoral social i caritativa, de pastoral de fe i cultura, per formació i acompanyament del laïcat.

 • Equip directiu

  Director de l’Institut Dr. Ramon Batlle i Tomàs
  Sotsdirectora i Cap d’estudis Llic. Núria Caum i Aregay
  Director Pedagògic  Llic. Bruno Parellada i Garcia
  Cap de secretaria Llic. Ariana Jaques i Cabanes

 • Consell de l’Institut

  Dr. Ramon Batlle i Tomàs, director
  Llic. Núria Caum i Aregay, sotsdirectora i cap d’estudis
  Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
  Tots els professors estables
  Representants dels professors no estables
  Dos alumnes ordinaris, elegits entre tots els alumnes de presencial, i dos entre tots
  els alumnes ordinaris virtuals
  Llic. Ariana Jaques i Cabanes, cap de secretaria
  Un delegat del Moderador 

 • Comissió Consultiva de l’Iscreb Virtual

  Director de l’Institut: Dr. Ramon Batlle i Tomàs
  Sotsdirectora i Cap d’estudis: Llic. Núria Caum i Aregay
  Cap de secretaria: Llic. Ariana Jaques i Cabanes
  Tutors de l’ISCREB virtual: Llic.Isabel Giménez i Beút (llengua catalana)
  Dr. Emeterio Chaparro i Lillo (llengua castellana)
  Responsable de l’àrea informàtica: Sr. Alex Bové i Perucho
  Coordinadors: Dr. Roberto Casas i Andrés (Bilbao) (Menorca),
  Dr. Emeterio Chaparro i Lillo (Madrid), Dr. Marc Mercadé (Mallorca) i Dr. Andrés Valencia (València)
  Representant dels professors de virtual: Dra. Maria Claustre Solé i Auguets
  Delegats de Virtual:

 • Secretaria i serveis informàtics

  Llic. Ariana Jaques i Cabanes, Cap de secretaria <arianajaques@iscreb.org>
  Sra. Maria Rosa Gili i Martínez, secretària <secretariavirtual@iscreb.org>
  Sr. Àlex Bové i Perucho, responsable de l’àrea informàtica <above@iscreb.org>
  Dr. Eduardo Santos Perales, secretari <eduardosantos@iscreb.org>

 • Cap de redacció i comunicació

  Llic. Lucia Montobbio i Campa <comunicació@iscreb.org>

 • Administrador

  Sr. Carles Segarra i Torné <administracio@iscreb.org>

L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes.