Llic. Mercè Darnell i Viaña

Formació
 • Màster Oficial en Antropologia Social i Cultural. Universitat de Barcelona (2010)
 • Llicenciatura d'Antropologia Social i Cultural. Universitat de Barcelona. (1997)
 • Diplomatura en Treball Social. EUTS-ICESB, Universitat de Barcelona (1987)
Activitat docent i professional
 • Caritas Diocesana de Barcelona. Actualment Cap Programa Necessitats Bàsiques (1988-2022)
 • Professora associada en el Grau en Treball Social impartint diferents assignatures (2000-2018)
 • Docent al Col·legi de Treball Social de Catalunya.impartint el cursos ( de dos a sis cursos per any) de “taller de Casos pràctics” (preparació d’oposicions) de 12 a 20 hores (2006-2016)
 • Col·laboració com antropòleg en el Projecte Europeu “SOPHIE”, Avaluació de l’impacte de les polítiques estructurals en la reducció de les desigualtats de salut, dins de Càritas Diocesana de Barcelona (partner del projecte). Coordinat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (2011-2015)
 • Col·laboració com antropòleg assessor en la investigació “Indicadors famílies en exclusió social” departament de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés, Barcelona (2005-2006)
 • Col·laboració com antropòleg al projecte CONRED, dins programa Europeu DAPHNE, departament de Projectes Socials de la Fundació Pere Tarrés, Barcelona (2001-2004)
 • Participació continuada en la Investigación-acción participativa: “La acción social con las personas sin hogar”, que va realitzar Càritas Espanyola, juntament amb l’Escola de Treball Social de la Universitat Pontifícia de Comillas. Publicat (1990-2000)
 • Col·laboració en la investigació "La demència Senil a Barcelona: extensió del problema i aproximació de solucions", en el disseny ,la realització i la redacció de l'informe. Laboratori de Sociologia de l'ICESB. Publicat per l'Ajuntament de Barcelona (1991)
Publicacions
 • Col·laboració juntament amb Marta Pluja i Tere Bermudez en “La recerca en Drets Socials”, publicat a la Revista de Treball Social núm.  del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 2016.
 • “El impacto de la crisis en la relación entre vivienda y salud. Políticas de buenas prácticas para reducir las desigualdades en salud asociadas con las condiciones de vivienda”,  Gaceta Sanitaria; 28 Supl 1:44-50 - Vol. 28 Informe SESPAS. Ana M. Novoa, Jordi Bosch, Fernando Díaz, Davide Malmusi, Mercè Darnell, Carme Trilla 2014
 • “Condicions de vida, habitatge i salut. Mostra de persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona”. Novoa AM, Ward J, Malmusi D, Díaz F, Darnell M, Trilla C, Bosch J, Borrell C.. CDB 2013.
 • Col·laboració juntament amb Marta Pluja i Montse Sintes en l’article “La crisi genera nous rostres de pobresa”, Revista de Treball Social núm. 194 del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 2012.
 • “Pobresa i exclusió social, dades i comentari”, en el número 234 de Quaderns de Vida Cristiana. Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Fundació Joan Maragall 2010.
 • Col·laboració en “Una mirada a la pobresa”, Quadern de Cristianisme i Justícia número 167, 2010.
 • Col·laboració en un mòdul del llibre de text de l’assignatura de la UOC “Etnografia de la educació” a Pedagogias de la humanización: miradas desde la antropologia pedagògica. Barcelona: Editorial UOC 2007.
Formació que imparteix
Assignatura Estudis Modalitat
Pastoral de la Caritat Formació Permanent Diaques Virtual
Notícies publicades
General

Llibres per sant Jordi 2022

Amb l'arribada de sant Jordi, hem demanat a alguns dels nostres professors i professores que ens recomanin lectures