Llic. Josep Sastre i Portella

Correu electrònic
jsastre@iscreb.org
Invitats/es
Formació
  • Llicenciat en Teologia i Ciències Patrístiques a l'Augustinianum, Roma (1991)
Activitat docent i professional
  • Membre de l’Institut Menorquí d’Estudis. Sec. Història
  • Professor de Patrologia a l’ISCREB virtual
Publicacions
  • Comentaris dels Pares dels segles IV i Vè al Càntic de la Vinyaen Relectures de l’Escriptura a la llum del Concili Vaticà II (I) “La Vinya”. Scripta Biblica 14. Barcelona 2014
  • La Carta de Sever de Menorca:  anàlisi de les principals citacions bíbliques, Conselleria d’Educació i Cultura. Govern Balear: Institut Menorquí d’Estudis (2000)
  • Els somnis: un tret de la religiositat a la Menorca del segle VMeloussa 4 (1997)
  • Simbologia cristiana en un pretès motlle de pans eucarísticsMeloussa 4 (1997)
  • La població de la Parròquia d’Es Migjorn l’any 1812. Migjorn Gran 1987

 

Notícies publicades

Esperança

Advent espera i esperança. Sabem qui esperem, l’Emmanuel, però quan hi posem rostre a Aquest esperat, se’ns fa difícil l’esperança