Dr. Joan Torra i Bitlloch

Professorat no estable
Formació
 • Doctor en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya de l'Ateneu Sant Pacià (2107)
 • Diplomat en Teologia i Ciències Patrístiques per l’Institutum Patristicum Augustinianum de la Pontificia Università Laternanense de Roma (1990)
 • Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya (1987)
Activitat docent i professional
 • Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya de l’Ateneu Sant Pacià.
 • Professor de patrologia a la Facultat de Teologia de Catalunya i a
 • l'Institut de Litúrgia ad instar Facultatis, de l'Ateneu Sant Pacià.
 • Professor als Instituts Superiors de Ciències Religioses de Vic, ISCRVIC, i de Barcelona, ISCREB.
 • Actualment degà de la Facultat de Teologia de Catalunya.
Publicacions
 • «Introducción», en: Paciano de Barcelona, Obras: Tratado del Bautismo, Exhortación a la Penitencia, Carta Primera, Carta Segunda, Contra el Tratado de los Novacianos, (Cuadernos Phase 260) Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica 2021, 7-26.
 • «La Carta 21 de sant Agustí. La sacramentalitat de la Paraula», RCatT 45/1 (2020) 121-138.
 • «La doctrina de las dos ciudades en Agustín de Hipona», Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía 1 (2019) 73-86. [També a: https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/issue/view/463/showToc]
 • La sacramentalitat de la Pasqua en les cartes 54 i 55 de sant Agustí, (Col·lectània Sant Pacià núm. 114), Barcelona: Ateneu Universitari Sant Pacià, Facultat de Teologia de Catalunya 2017.
 • De la mort a la vie. Quelques réflexions théologiques à partir de Pacien de Barcelone, en: Robert Baró, Albert Viciano, Daniel Vigne (éd.), Mort et résurrection dans l’Antiquité chrétienne. De la mort à la vie, l’espérance en la resurrection dans l’Antiquité tardive. Histoire, archéologie, liturgie et doctrines. Colloque organisé par la Faculté Antoni Gaudí, Athénée Universitaire Sain Patien (AUSP) (Barcelone, 20-21 novembre 2014), Toulouse: Éditions Parole et silence 2017, pp. 11-34.
 • «El método de los Padres (en la presentación de la sacramentología)», Phase 336 (2016) 537-546.
 • Pares de l’Església, joves en l’Església, (Emaús 91), Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona 2010. [Traducció castellana: Padres de la Iglesia, jóvenes en la Iglesia, Barcelona: CPL 2010].
 • Passió dels sants màrtirs Fructuós, bisbe, Auguri i Eulogi, diaques. Aproximació teològica, en: Josep M. Gavaldà Ribot, Andreu Muñoz Melgar, Armand Puig Tàrrech (eds.), Pau, Fructuós i el cristianisme primitiu a Tarragona (segles I-VIII), (Actes del Congrés de Tarragona, 19-21 de juny de 2008) (Biblioteca Tàrraco d’Arqueologia, núm. 6) , Tarragona: Fundació Privada Liber - Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós 2010, pp. 281-292.
 • Sagraments, en Pere Lluís Font (coord.), Repensar 16 conceptes clau de la teologia (II), Barcelona: Fundació Joan Maragall - Ed. Cruïlla, 2009, pp. 155-179.
 • «Un sagrament? Set sagraments?», Qüestions de Vida Cristiana 229 (2008) 33-45.
 • «Criteris en la vida pastoral d’Agustí a Hipona la Reial. Petit comentari de la Vida de Sant Agustí escrita per Possidi. Lliçó inaugural del curs acadèmic 2004-2005 al CEP, Centre d’Estudis Pastorals de les diòcesis catalanes», Quaderns de Pastoral 195 (2004) 15-47. [També publicat a la col·lecció Textos 17, de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Vic, Vic 2005].
 • Tertul·lià (c.155 - c. 200), en Pere Lluís Font (coord.), Història del pensament cristià. Quaranta figures, Barcelona: Fundació Joan Maragall - Ed. Proa, 2002, pp. 95-118.
Formació que imparteix
Notícies publicades
General

«Per què busqueu entre els morts aquell qui viu?»

Fou la pregunta del matí de la primera Pasqua.

General

Una Setmana ben Santa

La peregrina Egèria ens explica que a Jerusalem a finals del segle IV el diumenge abans de Pasqua s’hi feia una processó que anava des de la Muntanya de les Oliveres fins a la basílica.

General

Una mica més orfes

El P. Cebrià M. Pifarré i Clapés, monjo benedictí del Monestir de Montserrat, ens ha deixat en la vigília de l’Epifania del Senyor d’enguany.