Dr. Daniel Palau i Valero

Correu electrònic
dpalauv@gmail.com
Twitter
https://twitter.com/dpalauv
Invitats/es
Formació
  • Doctor en teologia dogmàtica per la Pontifícia Universitat Gregoriana (Roma)
  • Llicenciat en filosofia per la Universitat Ramon Llull
  • Llicenciat en història de l’art per la Universitat de Barcelona
Activitat docent i professional
  • Professor d’eclesiologia i ecumenisme a la Facultat de Teologia de Catalunya
Publicacions
  • D. Palau Valero (ed.), Francesc, pastor i teòleg, Barcelona: FTC-AUSP 2020
  • D. Palau Valero, Intel·ligència pastoral. Eixos per a una reflexió teològica, Barcelona: CPL 2018
  • D. Palau Valero (ed.), Re-crear camins d’experiència cristiana, Barcelona: CPL 2016
  • D. Palau Valero, La iglesia-sacramento y los sacramentos de la Iglesia, Barcelona: FTC-AUSP 2013
 
Formació que imparteix