Simbologia i Art

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 3
Semestre: 2n
 • Justificació

  Professor: Dr.Jaume Aymar

  Professor Assistent: Dr. Jesús Oliver-Bonjoch

  El símbol, manifestació visible d’una realitat invisible, ha estat transmès per obres d‟art de les diferents cultures, de totes les èpoques de tot el món. Mitjançant la seva contemplació, es tracta d'aportar a l'alumne eines per poder llegir la riquesa simbòlica que contenen perquè els símbols, posats en context, ens puguin aproximar al metatext, a allò que va més enllà del que els nostres ulls veuen.

 • Continguts

  Tema 1.

  Introducció. Simbologia política: Al·legoria de la Democràcia. Les arrels cristianes de la democràcia. Presentació de l'activitat final.


  Tema 2.

  Simbologia cristiana: El valor simbòlic de la creu a l'art.


  Tema 3.

  Simbologia arquitectònica: El valor simbòlic del Temple grec a l'arquitectura occidental. Lliurament de l'activitat final.
   

 • Objectiu

  Aquesta assignatura virtual proposa una metodologia àgil i dinàmica, que convidi a contemplar les obres d'art, a identificar i llegir els símbols que contenen -amb l'ajuda d'eines i recursos digitals-, trobar i establir relacions que transcendeixen èpoques i cultures, i , sobretot, a estimular i enriquir la creativitat dels alumnes.

 • Requisits i orientacions prèvies

  Hem estructurat l'assignatura en 3 temes amb materials i activitats, que anirem desvetllant progressivament. El darrer apartat correspon a l’enllaç per lliurar l’activitat final.

 • Avaluació
  • Activitats: 35%
  • Participació al debat del tema 1: 15%
  • Activitat final: 50%
    
 • Metodologia i avaluació
  • Estudi personal i lectura: 15%
  • Elaboració d'activitats: 60%
  • Participació al fòrum, consultes al professor: 15%
    
 • Competències i objectius
  • Saber fer una exposició oral o escrita sobre qualsevol tema relacionat amb la mitocrítica.
  • Transmetre, comunicar, exercir l'ensenyament i la divulgació de coneixements rellevants a l'àrea de les Ciències Humanes i de les Arts en diferents àmbits i contextos.
  • Conèixer els principis i mètodes de la crítica del mite.
  • Saber contextualitzar i analitzar la simbologia en obres d’art i literatura.
    
 • Bibliografia

  CHEVALIER Jean/GHEERBRANT, Alain (1986), Diccionario de los símbolos. Barcelona, Herder.

  LURKER, Manfred (1992), El mensaje de los símbolos. Mitos, culturas y religiones. Barcelona, Herder.

  AYMAR, Jaume et al. (2006), Simbologia religiosa en l’art occidental. Barcelona, Edimurtra.

  PRIYA HEMENWAY (2008), El código secreto. La misteriosa fórmula que rige el arte, la naturaleza y la ciencia. EVERGREEN GbH, Köln.
   

Invitats/es

Dr. Jaume Aymar

Professor