Formació permanent per a mestres i professors de religió