"La filosofia és un silenciós diàleg de l'ànima amb si mateixa entorn l'ésser."

Plató