"La paraula és meitat de qui la pronuncia, meitat de qui l'escolta."

Michel de Montaigne