"El coneixement profund de les religions permet enderrocar les barreres que les separen."

Gandhi