"Cal una lectura, una traducció i una interpretació constants dels signes dels temps, que són les formes de la presència de l’avui de Déu entre els homes i dones.

Lluís Duch