Lliçó inaugural

"Poetes catalans en diàleg amb Déu"

Any:
2012
Autor/a:
Dr. Carles Torner

Llicó Inaugural Curs 12-13:  "Poetes catalans en diàleg amb Déu"; Dr. Carles Torner