Revista Horitzó

Número 1 - Revista Horitzó

Any:
2019
Nùmero:
1
Autor/a:
Miguel García-Baró, Francesc-Xavier Marín, Jordi Corominas, Agnes Wilkins, Pere Lluís, Emmanuel Falque, Ricard Casadesús.

ARTICLES: 

 

 • García-Baró López, M. (2022). Alguns prolegòmens a una filosofia de la religió a l’alçada del present. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 10–19.
 • Marín i Torné, F.-X. (2022). La sacralitat de la naturalesa: una perspectiva fenomenològica. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 20–34
 • Corominas i Escudé, J. (2022). La religió líquida. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 35–54.
 • Wilkins, A. (2022). Louis Massignon and Mary Kahlil: una trobada espiritual. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 55`–67.
 • Font, P. L. (2022). Sobre l’imaginari cristià. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 68–73.
 • Falque, E. (2022). Eros, cos i eucaristia. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 74–88. 
 • Casadesús, R. (2022). In memoriam: Denis Edwards. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(1), 89–90.

RECENSIONS:

 • Crec recordar. Memòries; Maria Forteza.
 • La religió de l’ateu; Ester Busquets.
 • Historia literaria del Antiguo Testamento. Una Introducción; Rosa Maria Boixareu.
 • La natura exposada; Maria Arquer.
 • Islam and Muslims in the West: Rosa Martínez.
 • La naturaleza de la doctrina; Roberto Casas.
 • Pensar el hombre. La teología ante los nuevos planteamientos antropológicos: Marc Mercadé.
 • Variedades de la experiencia religiosa. Un estudio de la naturaleza humana: Juan Manuel Cincunegui.
 • De lo que no es o de la naturaleza. Los testimonios; Andreu Grau.

Consultar els articles en obert a Open Journal System.

 • Cercador de comunicacions

  Accés al cercador de comunicacions