Conferències

"Nàrnia: cap al cel nou i la terra nova"; Dr. Jaume Fontbona

Any:
2021

Presentació:

Nàrnia és un món creat per aprendre a lluitar contra el mal i a passar d'aquest món al món nou. C.S. Lewis introdueix el lector, sobretot els infants i adolescents, en una realitat on el que importa és aprendre a viure en plenitud i a ser feliç i a experimentar que sempre tens Algú que t'acompanya, només cal creure-hi i pregar-hi quan t'envaeix la desesperança.

Amb aquestsset llibres, Lewis presenta el tema central del cristianisme: el misteri pasqual, la victòria sobre la mort i el mal; i ajuda a afrontar la por a la mort i la pregunta sobre què hi ha després de la mort.