Conferències

"Las mujeres en la Biblia: historia, interpretación y teología"

Any:
2020
Autor/a:
Maria Claustre Solé

22/09/2020
Ponent: Maria Claustre Solé

Una mirada senzilla a la història ens mostra com la gran majoria de lectures i relectures de la Bíblia han estat realitzades des d'una òptica patriarcal. A Déu se'l presentava com a creador, totpoderós, senyor de totes les coses i jutge suprem per excel·lència. En tractar-se d'un Déu masculí, el privilegi d'acostar-s'hi era dels homes i per això la dona ocupava un lloc a la penombra tant al temple com a la sinagoga. A la dona corresponia la reclusió i l'exclusió de la vida no sols religiosa sinó també pública. Els evangelis ens sorprenen en presentar-nos un Jesús revolucionari que reivindica per a la dona els drets de l'home, però aquesta revolució va ser lamentablement efímera i el règim patriarcal es va tornar a imposar. Val la pena endinsar-nos en els textos bíblics per veure què ens diuen sobre la dona, quines figures femenines van ser i continuen sent paradigmàtiques, quina teologia es desprèn d'aquests textos perquè, en sentir-nos interpel·lats i interpel·lades al nostre moment històric, l'esperança ens impulsi a cercar odres nous per al vi nou que ens va portar el mestre Jesús de Natzaret.