Conferències

La Simbologia a María Zambrano, una interpretació des de la Psicologia Analítica

Any:
2023
Autor/a:
Dr. Ricardo Carretero

L’estudi dels mites i de la simbologia des d’un punt de vista estructural o formal, a la manera de Lévi-Strauss, ja podria ser una certa ajuda per entendre les mentalitats arcaiques de cultures que ens han precedit, i veure com encara nosaltres som hereus del seu imaginari; però hi ha altres aproximacions d’un caràcter més sapiencial, i que són les defensades des de principis del s. XX i en les últimes dècades pel Cercle Eranos i l’hermenèutica simbólica, que tenen en C. G. Jung i la Psicologia Analítica una font d’inspiració i una metodologia d’investigació.

No es tracta de perdre el sentit crític que hem guanyat des de la il·lustració i la modernitat, ni d’ofegar la raó amb el pensament mític, sinó d’exercir una veritable logomítica per entendre l’ésser humà, recordant i rellegint les narracions i els imaginaris simbòlics que al llarg dels temps i les cultures han influït els pobles i els individus.

La Psicologia Analítica pot oferir també perspectives d’estudis interessants a les Ciències de la Religió pel seu interès en l’anàlisi de l’imaginari dels fenòmens místics, pel respecte a la dimensió espiritual i religiosa, i pel seu interès en els aspectes numinosos de l’existència, involucrats sovint en el desenvolupament de la persona i la guarició de l’ànima.

Conferència a càrrec del Dr. Ricardo Carretero, Psiquiatre i analista

www.iscreb.org