Ponència a Menorca

"La formació és una eina clau per donar raó de la nostra esperança"

Any:
2022
Autor/a:
Sonia Febrer Romero

[Sonia Febrer - Bisbat de Menorca] Entrevistam a Núria Caum, professora i subdirectora de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB). Recentment ha estat una de les ponents de la xerrada “La formació, un dels pilars principals de l’Església.

Per què és important la formació permanent dels cristians?

Sempre ens cal aprofundir en el què vol dir creure per tal d’anar configurant cada cop més la nostra vida segons l’Evangeli de Jesús. A més a més, la formació és una eina clau per donar raó de la nostra esperança a tothom qui ens ho demani. Avui hi ha un cert desig de buscar el sentit de tot el que vivim i, de ben segur que els cristians tenim molt a dir-hi!

Quina oferta d’estudis ofereix l’ISCREB?

L’ISCREB ofereix formació sistemàtica en Bíblia, Teologia, Diàleg interreligiós, formació per als docents de religió i d’altres formacions més específiques que es deriven d’aquestes àrees temàtiques.

Quins cursos ofereix per a la formació teològica dels laics?

Doncs oferim un Curs bàsic de Bíblia i un altre de Diàleg interreligiós que són més concrets. També estem proposant el Batxillerat i la Llicenciatura en Ciències religioses que ofereixen l’estudi dels fonamentals del Cristianisme amb l’especialitat de teologia Bíblica i de Diàleg Interreligiós, ecumènic i cultural. Enguany estem desenvolupant el Diploma de Mitologia i Simbologia en col•laboració amb la Universitat Ramon Llull (URL) per a conèixer la càrrega simbòlica de la nostra cultura. Darrerament un grup de docents de religió han pogut dur a terme la seva formació permanent a través de l’oferta que fem des de l’Institut, en conveni amb la Fundació de les Escoles Cristianes de Catalunya. Totes aquestes formacions les oferim en format on-line, a través del campus virtual de l’Institut.

Què implica el conveni de col•laboració de l’ISCREB amb el Bisbat de Menorca?

Aquest conveni suposa una aposta per la formació en diferents àmbits: formació on-line sistemàtica i de qualitat, formació permanent i d’actualització a través de les trobades presencials que organitzem en sintonia amb els objectius de la Diòcesi i que estan obertes a tothom qui vulgui assistir... Estem molt contents de poder col•laborar i estem disponibles per atendre les necessitats de formació que es puguin plantejar des de la Diòcesi.

Com posar-se en contacte amb l’ISCREB?

Doncs podeu conèixer la nostra oferta a través del web www.iscreb.org i ens podeu contactar per telèfon (934 541 963).