Conferències

Emergència climàtica i apocalipsi: una visió des de la intel·ligència simbòlica. Albert Soler

Any:
2023

Descripció

La situació d’emergència climàtica té manifestacions cada cop més punyents i dramàtiques. En els darrers anys, aquest problema de fons ha anat acompanyat de pandèmies, guerres, crisis econòmiques, terratrèmols i altres desastres. Amb freqüència i de manera més o menys explícita es fa present la imatge simbòlica de l’apocalipsi i s’accentua un sentiment general d’angoixa o una actitud fatalista respecte del que vindrà. Conèixer com funcionen els símbols i prendre consciència de com ens afecten pot ajudar-nos a gestionar aquesta crisi en benefici de tots. El desenvolupament de la intel·ligència simbòlica és un aspecte indefugible del creixement personal i col·lectiu.

Ponent: Albert Soler

Albert Soler és doctor en filologia catalana i professor de literatura catalana medieval a la Universitat de Barcelona. S’ha especialitzat en la literatura catalana del segle XIII; sobretot, en Ramon Llull. És autor de les edicions crítiques del Llibre de l'orde de cavalleria (1988), del Llibre d'amic i amat (1995), del Romanç d'Evast e Blaquerna (2009, en col·laboració amb Joan Santanach) i del Llibre de contemplació en Déu (2016 i 2020, en col·laboració amb Antoni I. Alomar, Montserrat Lluch i Aina Sitjes). Ha publicat el llibre Ramon Llull as a Vernacular Writer: communicating a New Kind of Knowledge (Londres: Tamesis, 2016), juntament amb Lola Badia i Joan Santanach. Ha publicat articles especialitzats a revistes com Caplletra, Estudis romànics, Llengua & Literatura, Studi medievali, Studia lulliana, Traditio. Des de 2008 dirigeix la col·lecció Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Des d'octubre de 2021 és director del Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona. mostrar menos