Dr. Teodor Mellen

Correu electrònic
tmellen@iscreb.org
Invitats/es
Formació
 • Doctor en Sociologia per la Universitat del País Basc (UPV/EHU), amb una tesis sobre Sociologia de la religió.
 • Llicenciat en Sociologia per la UAB.
 • Especialista Universitari en Exercicis Espirituals, per la Universidad Pontificia de Comillas.
Activitat docent i professional
 • Professor universitari des del 1999 a diverses universitats.
 • Acreditació AQU 2011
 • Director de recerca i d’investigació social.
 • Consultor en mètodes i tècniques d’investigació social.
Publicacions
 • La sociología de la religión de Joachim Wach: una lectura epistemológica del concepto de 'experiencia religiosa', Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 2015
 • Cuadernos de Pedagogía Ignaciana Universitaria: Aprendizaje-Servicio. UNIJES: Universidades Jesuitas, 2022.
 •  Valors Tous en Temps Durs : La Societat Catalana a l'Enquesta Europea de Valors de 2009. Barcelona: Barcino; 2011.
 •  Joves i valors, Que mou els nostres joves?, Barcelona: Editorial Barcino, 2007
 • Nombrosos articles científics sobre canvi social i innovació educativa.
Formació que imparteix