Promovem la relació i l’amistat de persones vinculades a l'ISCREB a través de l'Aula Oberta, i l'Associació d'Antics Alumnes, Alumnes i Amics. Diverses propostes fomentaran la interacció i la formació en aspectes teològics i culturals.

 • Associació d’antics alumnes

  L’Associació d’Alumnes, Antics Alumnes i Amics de l’ISCREB és una entitat que té per objecte promoure la relació i l’amistat entre els seus associats fomentant la seva formació en els aspectes teològics i culturals amb cursets, conferències, visites, vetllades musicals i tots aquells actes formatius i de lleure que a judici de la Junta Directiva siguin convenients.

  Correu electrònic: anticsalumnes@iscreb.org

 • Aula oberta

  L’Aula oberta” de l’ISCREB comença a funcionar durant el curs 2017-18 amb el desig de ser un espai de diàleg i trobada al voltant de temes d’interès per a tots: alumnes, professors i qualsevol persona interessada en el debat o qüestió que es posa sobre la taula en cada acte. Aquesta proposta ens permet aprofundir, enriquir la nostra mirada, compartir inquietuds. L’Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona té, entre d’altres, aquest mateix objectiu: promoure el diàleg entre la fe i la cultura.

  L’equip dinamitzador de l’Aula Oberta de l’ISCREB són Isaac Llopis, Rut Martí, Josep Otón, Ester Busquets i Núria Caum.

  Si vols més informació sobre aquesta iniciativa, pots dirigir-te a nosaltres a través d'aquest e-mail: aulaoberta@iscreb.org

  Llista reproducció - vídeos d'activitats relacionades amb l'Aula Oberta

"No hi ha cap vent favorable per aquell que no sap a quin port es dirigeix."

Schopenhauer