Dr. Miquel Tresserras i Majó

Invitats/es
  Formació
  • Doctor en Pedagogia.
  • Llicenciat en Filosofia i Lletres.
  • Mestre d’ensenyament primari.
  • Mestre de Català.
  • Alumne titular a l"'École des Hautes Études". Paris, Sorbonne.
  Activitat docent i professional
  • Professor catedràtic de la Universitat Ramon Llull.
  • Des de 1994- Professor d’Història del Pensament Contemporani. Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna. Universitat Ramon Llull.
  • 2002-2003- Professor del curs "Límits i possibilitats dels mitjans de comunicació". Facultat de Teologia de Barcelona.
  • 2001-2003- Professor del curs de Pensament Contemporani. Màster Media-MBA en gestió d'empreses de l'audiovisual. Facultat de Ciències de la Comunicació Blanquerna
  Publicacions
  • «Cinema, problema polític. Via08. Valors, Idees, Actituds», Revista del Centre d’Estudis Jordi Pujol, 2008 p. 97-114.
  • Publicidad y ciudad. La comunicación publicitaria y lo urbano: perspectivas y aprotaciones. En colaboració amb el Sr. Antonio J. Baladron. Sevilla, 2007, p. 17-30.
  • La Ciutat de Risc. El prodigi de la televisió i altres tecnologies. Barcelona: Trípodos, 2006.
  Formació que imparteix