Teologia de les Religions

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 2
Semestre: 1r
Àrea: Diàleg
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  La globalització i les migracions han posat en relació els creients de les grans religions del món fent del diàleg interreligiós una de les qüestions urgents del nostre temps. El teòleg queda confrontat i interpel·lat per l’existència de diverses religions i, per tant, per les diverses pretensions d’absolutesa. El teòleg ha de construir un discurs cristià sobre aquestes altres pretensions tot coneixent tant les formulacions clàssiques del magisteri com els diversos posicionaments teològics moderns.

 • Continguts

  0. “Senyor, i aquest, què?” (Jo 21,21)

  • 0.1 Teologia de les religions: discurs teològic sobre les altres pretensions de veritat.
  • 0.2 Causes de l’interés del diàleg interreligiós: La globalització
  • 0.3 La fi de les fronteres religioses

  1. Documents de l’Església sobre les altres religions

  • 1.1 Escriptures
  • 1.2 Documents antics de l’Església
  • 1.3 Documents contemporanis de l’Església

  2. Teologia de Religions: La unicitat del Crist i les diverses postures teològiques enfront de les religions.

  3. Necessitat del diàleg per a una teologia de les religions

  • 1.1 Condicions del diàleg
  • 1.2 Finalitats del diàleg
  • 4. Diàleg teològic amb les principals religions: Reptes de diàleg amb cada religió.
  • 4.1 Descripció bàsica de les grans religions.
  • 4.2 Com veuen Jesús?
  • 4.3 Quins elements crístics tenen?
 • Requisits i orientacions prèvies

  Cal un coneixement mínim de la història i del credo de les grans tradicions religioses.

 • Metodologia i avaluació

  Activitat a l’aula:
   
  -Magistrals: 26%
  -Tutories. 10%. Inclou: 1) Visita a la sinagoga i a la mesquita i diàleg amb el representant religiós. 2) Tutoria personalitzada de seguiment de la preparació de la presentació. 3) Presentació d'elements teològics d'altres religions a través de documentals de video. 4) Presentació per part de l'alumne de la teologia de religions d'un autor a travès d'una de les seves obres
  -Examen: 4%. Inclou : 1) Treball de recerca bibliogràfica en hores de classe. 2) Redacció de síntesi teològica personal. 3) Examen oral final.
   
  Activitat fora de l’aula:
   
  -Estudi i treball personal: 60%
   
  Avaluació
   
  -Participació de l'alumne a classe. Inclou una Elaboració d'una bibliografia essencial sobre la temàtica: 10%
  -Lectura i presentació de la teologia de religions d'un autor a través d'una de les seves obres: 45%
  -Examen oral final a partir dels continguts de l'assignatura i a partir d'una síntesi teològica pròpia que l'alumne ha d'haver-se fet: 45%

 • Competències i objectius

  -Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
  -Analitzar la coimplicació entre Teologia de les Religions i Teologia del Diàleg Interreligiós.
  -Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
  -Fomentar el pensament crític.
   
  Objectius:
   
  Oferir eines per tal que l'alumne elabori un discurs teològic propi sobre l'existència d'altres pretensions de veritat religiosa a més de la cristiana, tot coneixent tant les formulacions clàssiques del magisteri com els diversos posicionaments teològics moderns.
   
  Donar un ampli coneixement dels objectius, nivells i mitjans del diàleg interreligiós així com dels seus reptes i de les seves dificultats.
   
  Fer conèixer els elements teològics que hi són presents en el diàleg concret existent entre el cristianisme i cadascuna de les altres grans religions.

Professorat no estable