Simbologia i religions

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 3
Semestre: 1r
 • Justificació

  El binomi religió/llenguatge denota un parentiu original. Les religions s’han transmès en un ventall de suports que comporten diverses estratègies de construcció d’un món imaginal. La majoria de les expressions religioses es canalitzen mitjançant símbols que demanen, per a ser correctament descodificats, passar per processos d’iniciació. Una recerca mínimament aprofundida mostra clarament l’existència d’un seguit de símbols presents en les diverses religions bo i construint entre elles un aire de família.

 • Continguts

  1. Símbols dels orígens
             a. La creació del món
             b. La creació de l’ésser humà
             c. La irrupció de la mort d. El diluvi
  2. Símbols de la fi
             a. La mort i els estadis intermedis
             b. La fi del món
             c. El Paradís i l’Infern
  3. El símbol del centre i la consagració de l’espai
             a. Models còsmics i rituals de construcció sagrada
             b. La nostàlgia del paradís c. Les pedres sagrades
  4. Símbols solars
             a. El sol i els éssers suprems
             b. Cultes solars
  5. Símbols lunars
             a. La lluna i la fertilitat: dona, aigua, vegetació
             b. La lluna i l’esdevenir existencial

 • Competències i objectius
  • Identificar alguns dels símbols més recurrents en les religions
  • Intuir l’aire de família que permet detectar una sèrie dels mateixos recursos simbòlics en les diverses religions
  • Ser conscients del recurs als elements naturals per part de les religions per tal d’interpretar la relació de l’ésser humà amb la transcendència