Simbologia i Psicologia

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 1
Semestre: 2n
 • Justificació

  Professor: Dr. Pedro Yscadar i Rojas

  Professor Assistent: Dr. Antoni Pou

  El símbol és l’element estructurant de la vida psíquica. Partint d'aquesta premissa, afirmem que cada moment d'introspecció, de reflexió o del nostre actuar en el món, implica un registre, un relat d'imatges emocionals i corporals, que adquireixen un caràcter simbòlic. Aquest registre conforma el nostre mite personal, la nostra identitat. Aquest relat mític comporta múltiples implicacions tant individuals com col·lectives. Per això considerem rellevant aturar-nos en aquells passatges del mite personal en els quals es registra el sofriment i la malaltia. Aproximar-nos a la seva forma d'elaboració, les seves relacions i implicacions i les seves conseqüències en la nostra identitat. Fent ús, per aquest fi, del cos teòric aportat per la Psicologia Analítica de Carl G. Jung.

 • Continguts
  • La concepció de l'home en la psicologia analítica.
  • Les funcions estructurants i compensatòries dels símbols en la vida psíquica.
  • El signe, l'al·legoria i el simbòlic en el mite personal
  • La mitologia com a eina psicopatològica.
  • Imatges de la bogeria i del seny
  • La trobada psicoterapèutica 
 • Competències i objectius
  • Aprofundir en els principis ontològics i epistemològics de la Psicologia analítica.
  • Aproximar-nos a la funció estructurant del símbol en la vida psíquica.
  • Efectuar una lectura inicial sobre el sofriment i la malaltia mental centrada en el mite personal dins del context de la mitologia col·lectiva.
 • Bibliografia

  BYINGTON, CARLOS AMADEU BOTELHO, Psicología simbólica Junguiana, Sau Paulo, Linear B 2008. 

  LÓPEZ PEDRAZA, RAFAEL, o Hermes y sus hijos, Barcelona: Editorial Anthropos 1991. o De Eros y Psique, Caracas: Editorial Festina Lente 2003.

  PABEL, RUTH, A quienes los dioses destruyen, Madrid: Sexto piso 2008.