Simbologia i mística

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 1
Semestre: 2n
 • Justificació

  Professor: Dr. Xavier Melloni i Ribas

  Professor Assistent: Dr. Xavier Marín

  La imatge és un dels grans vehicles de l’experiencia místico-espiritual, tan com a receptacle i com a detonant. La particularitat del símbol i de la imatge és que transmeten el seu contingut inseparablement de la forma en que es manifesta, però cal discernir amb cura el locus on es genera l’experiència visionaria, que cristal·litza en el llegat simbòlic de les diferents tradicions. 

 • Continguts
  • Presentació general de les dues perspectives contraposades: la reduccionista i la trascendentalista
  • Presentació dels autors que han abordat la temàtica: Mircea Eliade, Marià Corbí, Carl Gustav Jung, Henry Corbin i Gilbert Durand.
  • Recorregut fenomenològic pel material dels tres nivells considerats: la imaginació, el mon imaginari i el mon imaginal. 
 • Competències i objectius
  • Conèixer els diferents autors i les diferents escoles que aborden l’experiència visionaria en relació amb el llegat místic-simbòlic de les diferents tradicions.
  • Conèixer els diferents nivells de l’experiència visionaria: la imaginació, el mon imaginari i el mon imaginal.
  • Criteris de discerniment per distingir entre la al·lucinació dels psiquisme del desvelament de nivells transcendents a través de la imatge. 
 • Bibliografia
  • CIRLOT, EDUARDO, Diccionario de Símbolos,
  • CORBÍ, MARIÀ, Religión sin religión, Madrid: PPC 1995.
  • CORBIN, HENRY, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn ‘Arabi, Barcelona: Destino, 1993. - Historia de la filosofía islámica, Madrid: Trotta 1994.
  • DANIÉLOU, ALAIN, Mitos y dioses de la India, Girona: Atalanta 2012.
  • DURAND, GILBERT, Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid: Taurus 1982: - La imaginación simbólica, Buenos Aires, Amorrortu, 2007
  • JUNG, CARL G., Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, Madrid: Trotta 2002. - El hombre y sus símbolos, Barcelona: Caralt, 1984.
  • MORA, FERNANDO, Ibn ‘Arabi. Vida y ense.anzas del gran místico andalusí: Barcelona, Kairós 2011.
  • RAHNER, KARL, «Le début d’une doctrine des cinq sens spirituels chez Origène», Revue d’Ascétique et de Mystique 13 (1932), pp. 113-145; id., «La doctrine des Sens Spirituels au Moyen-Age», Revue d’Ascétique et de Mystique 14 (1933), pp. 263-299.
  • SHAYEGAN, DARYUSH, Henry Corbin. Penseur de l’Islam Spirituel, París: Albin Michel, 2011,
  • VEGA, AMADOR, Ramón Llull y el secreto de la vida, Madrid: Siruela, 2002.
Professorat no estable
Invitats/es
Professorat no estable
Invitats/es