Simbologia i literatura

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 2
Semestre: 2n
 • Justificació

  Es deu poder dir que la literatura neix amb el símbol, amb aquella paraula memorable que diu molt més del que diu perquè encarna una realitat que la supera. Explorarem la presència del mite i el símbol en la literatura, i també la capacitat que ha tingut la literatura d’engendrar mites nous. Veurem el rendiment del símbol com a recurs literari tot al llarg de la història de la literatura, i el seu esclat singular al segle XIX en el corrent simbolista.

 • Continguts

  1. Introducció: símbol, mite, imatge, metàfora
  2. Presència del mite i el símbol en la literatura
  3. Alguns mites d’origen literari
  4. El simbolisme i el postsimbolisme
  5. Conclusions: el símbol com a recurs literari

 • Competències i objectius
  • Reconèixer l’especificitat dels mites literaris.
  • Aprofundir en la presència del símbol en la literatura.
  • Aproximar-se a les principals aportacions del corrent simbolista.