Seminari II: Els Salms, un itinerari poètic

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 2n
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  La Bíblia conté cent cinquanta salms, que són cants de lloança i de súplica reunits en diverses col·leccions. De manera poètica, els salms són testimonis de les alegries i les sofrences no tan sols del món de la Bíblia sinò també de la mateixa condició humana. Aquestes pregàries recullen segles de vida i brollen de les diverses tradicions bíbliques, tant narratives com profètiques i sapiencials.

  L’objectiu principal d’aquesta assignatura és el de conèixer més de prop aquest recull poètic de pregàries, aplegat sota el nom de Salteri. En aquests poemes hi trobem no tan sols un microcosmos de l’Antic Testament i una profecia del Nou Testament sinó també un microcosmos de la humanitat.

 • Continguts

  0. Introducció: el Salteri des de la perspectiva de l’exegesi bíblica. El Salteri com a obra literària, amb els seus aspectes lèxics, retòrics, estilístics, històrics i simbòlics que el configuren.
   
  1.Situació dels Salms: els cinc llibres del Salteri. Llibre I: Sl 1–41; Llibre II Sl 42–72; Llibre III: Sl 73–89; Llibre IV: Sl 90–106; Llibre V: Sl 107–150
  2 Els títols dels Salms i els Salms de David
  3. Els himnes
  4. Les súpliques
  5. Salms de confiança i d’agraïment
  6. Salms litúrgics
  7. Salms sapiencials
  8. Salms reials

 • Metodologia i avaluació

  - Tutories per a les activitats, fòrums, debats, qüestionaris: 10%
  - Consultes al professor: 2%
  - Jornades presencials: 5%
  - Lectura i estudi personal: 48%
  - Preparació de les activitarts, fòrums, debats, qüestionaris: 35%
   

  - La participació a classe: 15%
  - Els treballs individuals: 85%
   

 • Competències i objectius

  - Tenir un bon domini d’un camp d’especialització de la seva disciplina a nivell avançat.
  - Estar familiaritzat amb els principals mètodes d’interpretació i disposar d’un bagatge cultural general en l’àmbit de la Bíblia
  - Tenir capacitat creativa i una certa pràctica redaccional.
  - Voler aprofundir en els continguts propis d’un Màster en Bíblia.
  - Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.
  - Tenir una actitud d’obertura envers els diversos mètodes d’investigació en el camp dels estudis bíblics i participar en les noves aportaciones fetes en el món bíblic.


  OBJECTIUS

  - Estudiar el Salteri com a obra literària, amb els seus aspectes lèxics, retòrics, estilístics, històrics i simbòlics que el configuren.
  - Apropar-se als diversos tipus de salms: pregàries; himnes; lloances; accions de gràcies; lamentacions; salms reials; cants de Sió; salms per a la litúrgia; salms sapiencials; salms sobre la Llei.
  - Analitzar alguns Salms concrets.
  - Dur a terme una hermenèutica dels salms que permeti actualitzar-los segons els mètodes del nostre present.

 • Bibliografia

  - La Bíblia

  - Materials de lectura i diversos articles que el professor facilitarà al llarg del curs

  - Breu bibliografia:

  Alonso Schökel, Luis - Carniti, Cecilia, Salmos: Traducción, introducciones y comentario, Estella: Verbo Divino, 1992-1993, 2 vol.

  Aparicio Rodríguez, Ángel, Salmos, 4 vol. (Comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalen) Bilbao: Desclée de Brouwer, 2005-2009.

  Raguer i Suñer, Hilari, Para comprender los Salmos, (Para Leer, Vivir, Comprender. 60) Navarra: Verbo Divino, 2002.

  Kraus, Hans Joachim, Teología de los Salmos, (Biblioteca de Estudios Bíblicos, 52) Salamanca: Sígueme, 1985.

  Atkinson, Kenneth, I cried to the Lord, : a study of the Psalms of of Solomon's historical background and social setting, Leiden; Boston: Brill, 2004.