Sànscrit I

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Semestre: 1r
 • Justificació

  El sànscrit és la llengua clàssica que ha vehiculat durant mil·lennis els textos de la cultura i religió de l'Índia. Un coneixement bàsic de sànscrit aporta rigor a l'estudi del pensament filosòfic i la cosmovisió religiosa hindú.

  Des del punt de vista lingüístic, conèixer l'estructura i lexicografia bàsiques de la llengua sànscrita complementa l'estudi d'altres llengües clàssiques d'arrel indoeuropea, com el grec i el llatí.

 • Continguts

  • Introducció a la Història de la llengua i literatura sànscrita

  • Fonètica sànscrita i sistema de transliteració internacional

  • Ordre alfabètic i ús del diccionari. recursos en línia

  • Escriptura del sànscrit: l'alfabet devanāgarī

  • Visió general de la gramàtica sànscrita

  • Fonètica (1): Sandhi vocàlic i Gradació vocàlica (guna i vriddhi)

  • Tipus de paraules i ordre de les paraules en la frase

  • Funció gramatical dels vuit casos

  • Declinació dels substantius masculins i neutres de tema en -a

  • Conjugació del present d'indicatiu dels verbs temàtics

  • Verbs irregulars: karoti i asti

  • Pronoms personals (1)

  • Partícules indeclinables (1)

  • Pronoms interrogatius

  • Recitació de textos (1)

 • Requisits i orientacions prèvies

  Disposar d'un coneixement bàsic sòlid de la gramàtica de la pròpia llengua facilita l'assimilació dels conceptes de morfologia i sintaxi sànscrita.

 • Metodologia i avaluació

  La metodologia del curs promou l'aprenentatge autònom sota la guia i supervisió del professor. De forma quinzenal s'enviarà una unitat didàctica amb:

  -          Continguts teòrics amb exemples i vocabulari (lectura de la unitat, amb resum audiovisual)

  -          Exercicis per a la integració gradual dels continguts

  -          Lectura i traducció de frases simples

  -          Solucionari d'autoavaluació

  -     Una activitat sobre temes complementaris (context cultural i històric, pronunciació, maneig dels recursos en línia, etc.)

  La distribució del temps s'estructura com segueix:

  -          Lectura i estudi personal de la unitat: 40%

  -          Realització dels exercicis i autoavaluació: 30%

  -          Activitats complementàries 10%

  -          Tutories: 10%

  -          Participació en fòrums virtuals 5%

  Jornades presencials: 5%

   Avaluació continuada mitjançant el lliurament quinzenal de:

  -          Exercicis de les unitats didàctiques. En el moment del lliurament, s'enviaran les solucions per a l'autoavaluació i s'obrirà el període d'una setmana per a la resolució de dubtes mitjançant tutoria individual i l'ús del fòrum virtual.

  -          Resum d'autoavaluació.

  -          Activitats complementàries

  -          Avaluació final: Qüestionari final de curs per avaluar l'assimilació de tots els continguts del curs

  La nota final es calcula en la següent proporció:

  -          Lliurament d'exercicis de les unitats 30%

  -          Lliurament del resultat d'autoavaluació 10%

  -          Lliurament de les activitats complementàries 10%

  Examen final 50%

 • Competències i objectius
  1. Reconeixement de las lletres de l’alfabet devanāgarī
  2. Pronunciació correcta de la fonètica sànscrita
  3. Comprensió lectora de frases elementals
  4. Anàlisis lingüística i traducció de frases elementals
  5. Adquisició i pràctica de mètodes i tècnica d’estudi de la llengua i els seus textos
  6. Familiarització gradual con la lectura, escriptura i pronuncia de l’alfabet sànscrit (devanāgarī)
  7. Adquirir una visió de conjunto de la història de la llengua i la seva literatura filosòfica-religiosa
  8. Analitzar, comprendre i traduir frases simples
  9. Introduir-se en la morfologia i sintaxi bàsica
  10. Conèixer un vocabulari bàsic 
 • Bibliografia

   Història de la llengua

  Filliozat, P-S., La lengua sánscrita: An Overview, Barcelona: Herder, 2018.

  Mètode bàsic del curs:

  Les unitats didàctiques del curs estan basades en el manual de Killingley, D. K., Beginning Sanskrit (vol 1), Newcastle: Grevatt & Grevatt, 2006.

  Recursos informàtics

  Diccionari online: www.spokensanskrit.de

  Materials complementaris (opcionals):

  Pujol, O., Diccionario Sánscrito-Español, Barcelona: Herder, 2019

  Villegas, L. y Pujol, O, Diccionario del yoga. Historia, práctica, filosofía y mantras, Barcelona: Herder, 2017.

Invitats/es