Rutes Simbòliques

ECTS: 1
Semestre: 2
 • Justificació

  Professor: Dr. Jorge Rodríguez Ariza

  El quart mòdul comptarà amb la realització d’unes rutes simbòliques que consistiran en visites monuments culturals significatius a fi i efecte de poder aplicar els continguts del curs en expressions concretes de la nostra cultura. Els alumnes hauran de realitzar una breu memòria d’aquestes dues rutes.

 • Continguts

  Visites a Montserrat i a la Sagrada Família o altres monuments significatius. En cas que els alumnes no puguin asssitir, caldrà que es posin en contacte amb els coordinadors del curs exposant i acreditant els motius de la seva absència a les rutes de forma que es pugui valorar i, en cas oportú, oferir una alternativa.

  Les rutes simbòliques serien al Barri Gòtic: Diumenge 7 d'Abril i
  Abadía de Montserrat: Dissabte 20 d'Abril.

 • Competències i objectius
  • Aplicar els continguts del curs en expressions concretes de la nostra cultura.