Mitologia Clàssica

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 3
Semestre: 1r
 • Justificació

  Professor: Dr. Sergi Grau 

  Professora assistent: Llic. Leire Sales i Salvatierra

  Per comprendre adequadament els mecanismes i l’abast del mite com a instrument de comprensió de la realitat, resulta imprescindible un acostament bàsic a la mitologia clàssica, que ha bastit i basteix encara avui de símbols perennes el nostre univers cultural. La paraula mite, de fet, com és sabut, és d’origen grec, per bé que ja per als grecs mateixos va anar canviat en seu sentit, fins a omplir-lo de totes les accepcions que encara té per a nosaltres. A més, l’estudi científic de la mitologia ha anat també desenvolupant diverses línies d’anàlisi que resulten importants a l’hora de copsar les eines d’expressió mítica i els diferents recursos per a la seva interpretació. Això ens permetrà obrir la nostra comprensió sobre els mites a l’actualitat del nostre present cultural.

 • Continguts
  1. Introducció general a la mitologia clàssica i principals metodologies d’estudi
  2. Fonts per a l’estudi de la mitologia: literatura, iconografia i mitografia
  3. Mites sobre els orígens: teogonia, cosmogonia i antropogonia
  4. Mites sobre l’amor
  5. Els mites escatològics
  6. Els herois en el cicle troià i en el cicle tebà. Els herois civilitzadors.
  7. Evolucions i usos antics dels mites: crítiques i transformacions del mite
 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap

 • Competències i objectius
  1. Conèixer alguns dels grans relats mitològics
  2. Comprendre els mecanismes i l’abast del mite com a instrument de comprensió de la realitat
  3. Aprendre els principals mètodes d’estudi de la mitologia
  4. Ser capaç de copsar l’actualitat dels relats mitològics estudiats
 • Bibliografia

  Bonnefoy, Y. (ed.), Diccionario de las mitologías, volumen II: Grecia, trad. espanyola Destino, Barcelona 1996.

  García Gual, C., Introducción a la mitologia griega, Alianza, Madrid, 1992.

  Grimal, P., Diccionario de Mitología griega y romana, trad. espanyola Paidós, Barcelona, 1981; trad. catalana, Edicions de 1984, Barcelona, 2008.

  Redondo, J., Introducció a la religió i la mitologia gregues, Publicacions de la Universitat de València 2006.