UCA    ISCREB

 

Modalitat d'impartició
Virtual
ECTS
120 UV (Unitats Valoratives)
Calendari

Dos cursos acadèmics, 4 cicles, més el procés de graduació.

Matrícula

Informació de contacte
Martha Zechmeister
Directora de la Maestría en Teología Latinoamericana
Segunda planta del Centro Monseñor Romero
2210-6675 o 2210-6600, extensiones: 422, 423, 424
maestria.teologia@uca.edu.sv
 

Aquests estudis només es realitzen en castellà

 • Presentació

   

  foto1

   

  "En temps com aquests no hi ha cosa més pràctica que la teologia".
  Ignacio Ellacuría

   

  L'enfocament propi de la teologia llatinoamericana emfatitza el tractament dels grans temes teològics, bíblics, pràxics, pastorals, etc. des del punt de vista de la justícia, la igualtat, la solidaritat, el treball per la pau i la humanització de la societat. D'aquesta manera, es vol lluitar per la construcció del Regne de Déu predicat per Jesús. Amb aquest enfocament des de la realitat com a punt de partida en totes les assignatures, es garanteix que la Maestria en Teologia Llatinoamericana-modalitat virtual es mantingui en una línia llatinoamericana que centri la seva reflexió en els grans problemes humans, socials, econòmics, polítics, religiosos i internacionals plantejats a Amèrica Llatina, així com els camins de solució als mateixos.


  La Universitat Centroamericana José Simeón Cañas es defineix a si mateixa com una institució d'inspiració cristiana, cridada a ser consciència crítica i creativa de la realitat per al bé de tota la societat i, especialment, de les majories desposseïdes. Aquesta realitat salvadorenca i llatinoamericana posseeix, a més de les seves dimensions política, social i econòmica, des de les quals pot ser analitzada, una dimensió religiosa que és reconeguda com a part important d'ella. Per tant, per realitzar una bona comprensió d'aquesta realitat, no pot faltar el punt de vista teològic. Per tot això, s'ha dut a terme la implementació del Màster en Teologia Llatinoamericana-modalitat virtual perquè, des d'aquesta modalitat, doni l'oportunitat d'adquirir les eines i metodologies per a l'anàlisi teològic a persones que, d'altra manera, no podrien aconseguir la seva professionalització en aquesta àrea.

   

   

 • Continguts

  Àrees de formació
  Per l'abordatge de les realitats pròpies de la realitat llatinoamericana, la Maestria en Teologia Llatinoamericana-modalitat virtual fa néixer la seva reflexió en les diverses àrees de la teologia, per aquest motiu que té programats cursos de:

  • Anàlisi teològic de la realitat: Avaluar la realitat a la llum de la fe per aprendre a reconèixer les incoherències presents.
  • Teologia històrica i bíblica: Aplicar la lectura de la Bíblia al context vital de l'Amèrica Llatina, per establir un diàleg entre la situació viscuda en l'època en què van ser escrits els textos i els processos que busquen l'alliberament de les comunitats i pobles llatinoamericans en l'actualitat.
  • Teologia sistemàtica: Reconstruir els temes clàssics de la teologia des de la visió de la teologia llatinoamericana, recreant la manera d'expressar-los mantenint la fidelitat al passat, però amb obertura a la comprensió de les persones amb diferents maneres de pensar, creure i experimentar la vida.
  • Teologia espiritual i pastoral: Integrar el coneixement de l'esperit de l'alliberament amb les tradicions importants de la religiositat popular i les espiritualitats indígenes llatinoamericanes per fonamentar un model pastoral que doni resposta a la recerca d'humanització de la nostra realitat.
  • Recerca: Conèixer i aplicar diferents mètodes de la investigació social (qualitativa) en la investigació teològica amb la finalitat d'elaborar treballs científics en aquest camp.

  Aquests estudis només es realitzen en castellà.


  Metodologia i avaluació


  La metodologia virtual combina períodes de temps d'estudi autònom (fase asincrònica) amb períodes de temps d'estudi i interacció docent-estudiants i estudiant-estudiant (fase sincrònica). Totes les assignatures es desenvoluparan en forma modular, amb una setmana de recés entre mòdul i mòdul.
  La fase d'estudi asincrònica constarà d'activitats d'estudi individual a través de lectures i vídeos, elaboració de treballs, activitats de participació en espais com fòrums d'opinió, wikis i altres activitats que poden realitzar-se amb el suport de les eines de l'aula virtual. Les activitats interactives (sincròniques) es desenvoluparan mitjançant treballs grupals en línia, videoconferències, ús d'eines col·laboratives i altres que permetin discussions per a la construcció col·lectiva del coneixement i el compartir reflexions i experiències.


   

 • Requisits d'accés
  • Posseir una llicenciatura en Teologia o Ciències Eclesiàstiques o el seu equivalent en qualsevol especialitat universitària.
  • Aprovar el curs propedèutic, en cas de no tenir un títol en Teologia o Ciències Eclesiàstiques.
  • Presentar la documentació requerida
  • Entrevista amb la Direcció del Màster
    
 • Tràmits

  Informació de contacte

  Martha Zechmeister
  Directora de la Maestría en Teología Latinoamericana
  Segunda planta del Centro Monseñor Romero
  2210-6675 o 2210-6600, extensiones: 422, 423, 424
  maestria.teologia@uca.edu.sv

   

 • Objectius
  1.  Conèixer i utilitzar el ric llegat de teòlogues i teòlegs sistemàtics com històrics i morals d'Amèrica Llatina.
  2. Desenvolupar la seva capacitat d'analitzar teològicament la realitat social, política, econòmica i eclesial a través d'una formació acadèmica rigorosa.
  3. Desenvolupar un coneixement propi llatinoamericà.
  4. Desenvolupar habilitats analítiques (exegesi de textos de l'Escriptura, de la Tradició, del Magisteri de l'Església) i sintètiques (visió de la realitat social i reacció cap a ella des de la fe cristiana).
  5. Contribuir a la recerca de les diverses religions indígenes i de la teologia llatinoamericana actual.

  Per tant, es tracta de formar professionals que aconsegueixin amb rigorositat acadèmica una visió de la realitat social, política, econòmica i ecològica, que amb una praxi esperançadora des de la fe cristiana actuïn amb sensibilitat, compromís i lideratge cap a la solució d'aquesta greu problemàtica.
  El propòsit últim és ajudar, juntament amb altres persones i grups, a crear una societat més justa i fraterna, més pacífica i menys violenta, més democràtica i igualitària, més lúcida i oberta a la raó i a promoure els valors religiosos i morals i el tipus de fe cristiana que condueix a l'anterior.
   

 • Destinataris
  • Persona amb títol a nivell de llicenciatura en teologia o ciències eclesiàstiques o d'altres especialitats universitàries en aquest mateix nivell
  • Persona compromesa amb treball en pastoral o en comunitats tant d'Esglésies com de la societat civil
  • Persona amb actitud reflexiva i crítica davant de la realitat
  • Persona amb disposició al diàleg i respecte cap a altres maneres de pensar i de viure la fe cristiana i amb desig d'aprofundir en la teologia llatinoamericana
  • Persona amb habilitats acadèmiques acords amb l'estudi d'un postgrau en la modalitat virtual d'aquesta Mestratge
    
Distribució de mòduls

Cicle I
Anàlisi Soci-teològic de la Realitat Llatinoamericana
Lectura Teològica de la Història Llatinoamericana
El Misteri de Déu des d'Amèrica Llatina
Figures Teològiques Clau per a la Teologia de l'Alliberament
Seminari d’Investigació 1

Cicle II
Fer Teologia des d'Amèrica Llatina
Les Tradicions de l'Antic Testament i el Projecte de l'Alliberament
Cristologia Llatinoamericana
Espiritualitat Llatinoamericana i Religiositat Popular
Seminari d’Investigació 2

Cicle III
Ètica Llatinoamericana
Lectura de la Bíblia en clau llatinoamericana
Eclesiologia Llatinoamericana
Cosmovisió Indígena i Inculturació
Seminari d'Investigació 3

Cicle IV
La Dona a la Teologia Llatinoamericana
Lectura del Nou Testament des de la Perspectiva Marginal
Antropologia Teològica i Escatologia Llatinoamericanes
Nous Enfocaments Pastorals a Amèrica Llatina
Seminari d’Investigació 4
120 ECTS

Dos cursos acadèmics, 4 cicles, més el procés de graduació.