1

Modalitat d'impartició
Presencial
Calendari

El curs es realitza un dissabte al mes, amb possibilitat d’ampliació el divendres al vespre o el diumenge. Disposa de diferents modalitats: pensió completa, mitja pensió, sense pernoctació. Es realitza al monestir Sant Pere de les Puel·les.

Preu

El preu d'aquests estudis es facilitarà en el moment de l'entrevista personal. 

Matrícula
 • Matrícula: del 16 d'octubre de 2023 al 14 de gener de 2024.
 • Duració del curs: del gener al juny de 2024.
 • Entrevista a convenir fent la sol·licitud a: secretaria@iscreb.org
 • El cost del curs inclou el pagament de l’estada al monestir i de tota la formació acadèmica. S'informarà sobre el preu en el moment de l'entrevista.
 • Presentació

  Entenem l’ésser humà com un ésser nodrit afectivament i amb la possibilitat d’obrir-se a la transcendència, en la qual retroba el seu ser més autèntic i profund. 

  En la vida de l’ésser humà intervé tot un esquelet que dona forma a les estructures mentals i tota una dimensió espiritual que ens permet arrelar-nos en el sentit de fons de l’existència. Aprofundir en aquesta dimensió psicològica i espiritual és el propòsit d’aquesta formació. 

  Es tracta d’oferir la possibilitat de generar un espai de formació que aporti els elements fonamentals per ajudar a assolir una major comprensió de la vida emocional; un espai on cadascú pugui evolucionar personalment en l’autoconeixement i en transformació emocional i espiritual.

 • Continguts

  Mòdul 1. Antropologia del subjecte i aprofundiment en la dimensió emocional

  • Fonaments de la nostra estructura mental
  • Estats evolutius de la ment
  • El cos com a mecanisme expressiu del món emocional i relacional
  • La vida afectiva i la sexualitat de l’ésser humà
  • Qualitats inherents perquè es doni l’evolució humana: llibertat, esperança, gratitud, perdó

  Mòdul 2. Introducció a la dimensió espiritual

  • Elements fonamentals de l’experiència espiritual
  • L’experiència i els itineraris espirituals.
  • Viure des de l’amor
  • Introducció a la meditació, al silenci i la contemplació

  Mòdul 3. Tradicions espirituals

  • Nuclis de l’experiència espiritual cristiana
  • Tradicions de l’Orient
  • Tradicions ancestrals
  • Tradicions monoteistes

  Metodologia: 

  Immersió de sis dissabtes -un al mes, de gener a juny- en un monestir en un ambient de silenci amb:

  • Espais de formació acadèmica, fonamentats amb l’experiència i vivència psicològica i espiritual.
  • Tècniques d’autoconeixement, individuals i en grup.
 • Objectius
  • Ajudar en el procés d’elaboració de les experiències emocionals i existencials, des d’un clima de comunicació, confiança i confidencialitat.
  • Crear una dinàmica d’aprenentatge personalitzada a partir de les necessitats i recerques de cada alumne. 
  • Oferir un itinerari introductori a la vida espiritual des de la perspectiva cristiana incloent la mirada d’altres dimensions espirituals.