1

Modalitat d'impartició
Virtual
Calendari
 • Cursos a distància, àmbit regional. 
 • Diverses càpsules formatives en català. 
 • Dirigida a mestres  i professors de religió: educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat.

 

Matrícula

Formalitzeu la matrícula abans que s'acabi el curs 2022-23

a: https://www.pastoralfecc.cat/competencia-en-pastoral-educativa/

 

 • Presentació

  Es presenta una nova formació de l’àmbit pastoral per les escoles adherides a la FECC que és l’evolució del “Títol universitari d’Expert en Escola de Pastoral” ajustat a les necessitats i possibilitats reals per als docents de les escoles. Es tracta d’una formació que segueix sent “de llarga durada”, a tres cursos escolars vista, però realitzable dins del programa de formació de les institucions educatives.

  Cada curs escolar s’oferirà la formació referent, com a mínim, a una de les tres dimensions proposades. Cada dimensió comptarà amb una part obligada de sis hores de formació en total on es tractarà, per dues hores de durada cadascun, el context pedagògic, el context social i el context eclesial. Tot seguit hi haurà la formació específica de la dimensió proposada, la qual, sent tota online, podrà ser parcialment suplida per la la formació presencial que es proposi a l’estiu. Cada dimensió ha de comptar amb el sumatori mínim de 30 hores de formació, ja sigui en format online o convinat amb format presencial.

  Per altra banda, aquesta proposta també es presenta com una formació contínua i necessària no tan sols ja per a persones destinades a liderar el projecte evangelitzador dels centres, sinó per a qualsevol docent d’una escola cristiana.

  El proper 5 de setembre de 2023 iniciem de nou el recorregut del “metroFECC+ISCREB” de la formació de Competència en Pastoral Educativa, o com obrir la “apetència” i les ganes de treballar el vincle entre educació i evangeli. Enguany obrim dues línies de metro, la línia vermella per aquells qui s’inicien (la dimensió afectivo-espiritual de la pastoral educativa) i la línia blava per aquells que ja porten
  un any de recorregut (la dimensió cognoscitiva-comunicativa de la pastoral educativa).

  S’ha renovat la pàgina web, on s’aniran penjant els programes i les formacions. Aquells que es matriculin ja a les primeres formacions del curs 2023/24 (les de context pedagògic, eclesial i social 1 i 2) rebran un correu preguntant si tenen previsió de fer les 30h de formació de la línia corresponent. Si hi ha alguna institució que té previst matricular diversos membres de la comunitat educativa i vol fer inscripció per a tots pot adreçar-se a: formació@escolacristiana.org

   

 • Continguts

 • Requisits d'accés

  Dirigida a mestres  i professors de religió: educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. 

 • Destinataris

  Dirigida a mestres  i professors de religió: educació Infantil, Primària, Secundària i Batxillerat. Per altra banda, aquesta proposta també es presenta com una formació contínua i necessària no tan sols ja per a persones destinades a liderar el projecte evangelitzador dels centres, sinó per a qualsevol docent d’una escola cristiana.

 • Continuïtat
  • Formació de tres cursos escolars de durada, amb una càrrega de 30h per curs escolar més 10h de la Carpeta d’Aprenentatge a repartir entre els tres anys. (No es comptabilitzen les hores d’assistència obligatòries en, com a mínim, una Jornada de Pastoral Educativa de la FECC al llarg dels tres anys). El còmput total d’hores de formació és de 100h.
  • Cada curs escolar s’ofereix, com a mínim (depenent del nombre de participants que s’afegeixen al recorregut), una de les dimensions del CPE, de 30h de durada.
  • Cada “promoció” coincidirà amb una o dues promocions anteriors o posteriors a la seva un cop s’hagi acomplert ja un cicle (tres anys).
  • La FECC certifica cadascuna de les formacions realitzades al llarg de cada curs escolar i l’ISCREB certifica l’assoliment de cadascuna de les dimensions al final del curs escolar.
  • Per a l’obtenció del certificat de l’ISCREB cal haver fet les tres dimensions i presentar la Carpeta d’Aprenentatge (10 hores). En aquesta carpeta hi constarà la participació de la trobada anual de la promoció (3h online, una per curs escolar) i la presentació d’un producte de pastoral educativa innovador que reculli i ampliï alguna de les tasques presentades al llarg dels tres anys. (7h).
  • Es pot cursar alguna de les formacions proposades independentment de si la persona interessada està fent el recorregut per l’obtenció de la CPE. Es “guarda la qualificació” en el cas que posteriorment es vulgui incorporar a fer tot el recorregut de la formació per assolir el certificat en CPE fins a dos anys de cara a promoure la seva incorporació en el títol de CPE.
  • L’àrea pastoral i sòcio-educativa de la FECC pot proposar altres formacions que no s’inclouen en el CPE al llarg del curs escolar.
  • En cas d’haver de modificar alguna de les formacions que es presenten, caldrà preservar que estigui situada dins la dimensió corresponent i que el còmput d’hores no canviï.