Història de la interperetació del mite

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 2
Semestre: 1r semestre (octubre - novembre)
 • Justificació

  Professor: Dr. Jordi Corominas i Escudé

  L’assignatura Història de la interpretació ofereix una panoràmica generals sobre el que els pensadors occidentals han dit sobre el mite. Es descriuran i analitzaran críticament alguns models i aproximacions, a més d’oferir claus hermenèutiques per entendre’ls. I finalment s’oferirà una introducció a l’aproximació antropològica del mite de Lluís Duch, la “logomítica”, que mostra la complicació i mútua potenciació del mythos i el logos.

 • Continguts

  1è Bloc: Models interpretatius clàssics: racionalista, al.legòric i everista. 
  2on Bloc: Models funcionalistes: ritualistico-sociològic, psicològic i estructuralista
  3è Bloc: Models romàntics i trascendentals
  4rt Bloc: Models moderns: E. Cassirer, M. Eliade, H. Blumengerg, K. Hübner.
  5è Bloc: La dialèctica entre mite i logos (LL. Duch). 

 • Requisits i orientacions prèvies

  Cap

 • Competències i objectius

  Conèixer els models interpretatius del mite de la cultura occidental
  Tenir en compte els diversos contextos socio-culturals que els han determinat
  Descobrir les continuïtats hermenèutiques al llarg de la història
  Adquisició de claus de lectura i pautes interpretatives
  Saber aplicar els conceptes de la “logomítica” en l’anàlisi dels mites, l’art i productes culturals contemporanis 

 • Bibliografia
  • DUCH, LL. I CHILLÓN, A., Un ser de mediaciones. Antropología de la comunicación. Barcelona: Herder 2012.
  • DUCH, LLMite i cultura. Aproximació a la logomítica I. Barcelona: PAMSA 1995.
  • DUCH, LLMite i interpretació. Aproximació a la logomítica II. Barcelona: PAMSA 1996.
Professorat no estable
Professorat no estable