Hermenèutica Bíblica

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 1
Semestre: 1r
Àrea: Bíblia
 • Justificació

  L’hermenèutica és l’exercici teòric sobre la interpretació del sentit dels textos i el procés de la seva significació: és l’art del diàleg i la comprensió. Ajuda a comprendre les paraules, els signes i les imatges per situar-les en un marc de sentit. L’hermenèutica interpreta i ajuda a rellegir el text, actualitzant-lo davant les necessitats i expectatives del present. Els escrits bíblics pertanyen a una tradició històrico-cultural i a un context socio-polític propi segons el llibre a considerar; quan diem que son Paraula de Déu, ¿a què ens referim?, ¿què volem dir?

 • Requisits i orientacions prèvies

  L’assignatura s’ofereix als alumnes per blocs que, alhora, es divideixen en temes i en subapartats. Cal estar al cas del Programa de l’assignatura i de les indicacions que es donen a l’aula al llarg del curs.

 • Metodologia i avaluació

  L’assignatura es planteja en règim d’Avaluació Continuada que inclou necessariament: assistència a les sessions-classe, presentació i participació a les sessions grupals. (l’alumne “oient” ha d’estar disposat a implicar-se activament en l’assignatura).
  La puntualització dels requisits es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.
  L’alumne accedirà al contingut dels temes a través de:
  - Les classes magistrals amb suport TIC. Aproximadament, un 50% del temps assignatura.
  - Recursos dinàmics de treball individual/grupal: lectura i comentari de textos, recurs audiovisual, preparació presentacions orals... Aproximadament, un 50% del temps assignatura.

  - La bibliografia de suport de cada tema continguda en el programa i lliurada al llarg del curs.

   

  ·  Avaluació formativa. Segons el dit a l’apartat anterior, l’avaluació és continuada i qualitativa/quantitativa segons requisits que es donaran a conèixer a l’iniciï de curs.
  ·       Els percentatges valoratius són:
  -          Assistència a les sessions generals: 30%
  -          Preparació i presentació textos de lectura: 50%
  -          Participació activa a les sessions: 20%
  L’opció de la Segona Convocatòria (setembre) es contempla per aquells alumnes que no compleixen els requisits de l’opció anterior. A concretar en el seu moment.
   

  La particularitat de la segona convocatòria es comunicarà oportunament abans de finalitzar el semestre.

 • Competències i objectius

  Ser capaç de seguir i interpretar críticament els darrers avanços en la teoria i en la pràctica.
  Tenir competència en les tècniques d’investigació independent i ser capaç d’interpretar-les.
  Mostrar originalitat i creativitat respecte a l’ús de la seva disciplina

  Formular criteris generals i específics en relació a temàtiques concretes de l’àmbit de Bíblia.
  Identificar i investigar els factors/situacions actuals des de la perspectiva bíblica.
  Demostrar capacitat d’escolta, respecte i diàleg, facilitant l’estudi i la comunicació.

  Participar en les noves aportacions fetes en món bíblic.

  Objectius:

  Objectiu fonamental: Fer una aproximació a la comprensió i interpretació del text bíblic apropant-nos a Documents recents de l’Església i al pensament d’alguns autors moderns, tot descobrint l’abast de diverses metodologies hermenèutiques.