Aplicació de diferents aproximacions vers una lectura teològica de Textos Bíblics

ECTS: 4
Curs: 1