Buddhisme

Modalitat d'impartició: Presencial
ECTS: 5
Curs: 2
Semestre: 2n
Hores de classe setmanals: 3
 • Justificació

  El curs de Buddhisme es proposa oferir una introducció al coneixement d’aquesta tradició. Es tracta d’una de les grans espiritualitats de la humanitat, que compta amb una àrea d’influència molt important al llunyà orient. A més, avui compta amb un nombre considerable d’adeptes a tot occident, d’una manera molt especial als EEUU. Històricament parlant, el Buddhisme parteix de l’hinduisme, el renova i el transforma d’una manera molt creativa.

 • Continguts

  El Buddhisme:
  1. Introducció històrica. Presentació de la tradició textual.
  2. La crisi de l’hinduisme i la recerca de respostes noves.
  3. El Buddha: perfil biogràfic. El monaquisme buddhista.
  4. La doctrina de les quatre veritats.
  5. El buddhisme Hînayâna i el buddhisme Mahâyâna.
  6. Lectura i comentari del Dhammapada.

 • Requisits i orientacions prèvies

  El curs va orientat a estudiants que es vulguin iniciar en el coneixement del Buddhisme, per tant, no cal haver fet lectures prèvies ni tenir coneixements històrics d’aquesta tradició.

 • Metodologia i avaluació

  D’acord amb els percentatges previstos en la composició dels ECTS de Bolonya, el curs constarà d’una part dedicada a una exposició magistral del professor, de treballs de textos i exposicions de temes (26% del total del temps que composa l’ECTS). Igualment reservarem una part del temps (10% del total) per a tutories individuals i/o col·lectives. S’entén que l’estudiant dedica un temps (34%) de treball personal a part de l’aula a la l’assignatura, així com per a la preparació de les tutories i dels exàmens (26%).
  Al principi de curs determinarem els textos i els llibres que treballarem al llarg del curs i en la forma de seminari a dins de l’aula. Aquests textos són de treball obligatori i tindran un impacte en l’avaluació.

  Hi ha un examen final que es combinarà amb l’avaluació dels treballs que s’aniran fent durant el curs. Aquests treballs constitueixen un total d’un 70% de l’avaluació. Durant les tutories s’analitzarà l’evolució dels treballs i les dificultats amb què l’estudiant es troba.

 • Competències i objectius

  1. Explicitar la pertinença per a l’actual conjuntura cultural del coneixement i del reconeixement de les principals tradicions espirituals de la humanitat.
  2. Valorar l’especificitat de les aportacions de les diverses tradicions espirituals en l’àmbit d’estudi de les Ciències de la Religió: sagrat, divinitat, fe, creença, culte, moral...
  3. Fonamentar i aplicar models operatius de diàleg intercultural i interreligiós respectuosos amb la singularitat de les tradicions espirituals.
  4. Identificar i interpretar els diferents models epistemològics proposats per les Ciències de la Religió i la Teologia a les diferents tradicions espirituals.
  5. Analitzar la coimplicació entre Teologia de les Religions i Teologia del Diàleg Interreligiós.
  6. Avaluar les societats contemporànies a partir dels models proposats per les Ciències de la Religió.

  La finalitat principal de l’assignatura és posar en coneixement de l’estudiant un conjunt de conceptes i de textos claus de la tradició buddhista. No es tracta d’un curs per especialistes, sinó per a persones que es volen introduir al Buddhisme.

 • Bibliografia

   Cal llegir els següents textos clàssics del Budisme:

  -Dhammapada (La sendera de la perfecció), Barcelona: Serra d'Or, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1995 (2ª edició).

  -Buddha, Los sermones Medios del Buddha, Barcelona: Círculo de lectores 2003.