Buddhisme

Modalitat d'impartició: Virtual
ECTS: 5
Curs: 0
Semestre: 1r
 • Justificació

  El propòsit de l'assignatura consisteix a desenvolupar una comprensió de les idees fonamentals i pràctiques compartides del budisme indi que forma part de l'herència comuna del Budisme d'Àsia Oriental, Tibet i el Sud-est Asiàtic. L'èmfasi de l'assignatura serà l'anàlisi detallada dels ensenyaments fundacionals a través de la lectura dels textos canònics i la literatura associada. Dins de la Llicencitura, l'assignatura "Budisme" respon a la necessitat de proveir als investigadors i estudiosos de les ciències religioses amb les eines conceptuals indispensables per contrastar l'articulació identitària cristiana amb imaginaris d'una altra tradició (en aquest cas el Budisme) per tal de promoure un acostament raonat entre les dues tradicions.

 • Continguts

  1. La posició doctrinal del Buda en context
  2. Els fonaments del pensament budista
  3. Naturalesa i origen del Mahayana
  4. Escoles de pensament del budisme fundacional
  5. La filosofia del Mahayana
  6. Buda en el budisme del Mahayana
  7. La tradició tàntrica a l'Índia
  8. Budisme i modernitat

 • Requisits i orientacions prèvies

  Requisits generals per a la Llicenciatura.

 • Metodologia i avaluació

  Activitat a l’aula:

  • Participació en fòrums virtuals i consultes al profesor: 17%
  • Jornades presencials: 5%

  Activitats fora de l’aula:

  • Tutories individuals i comentaris de llibres: 29%
  • Lectura i estudi personal: 49%

  AVALULACIÓ

  • Avaluació inicial: es tracta d'una prova exploratòria sobre les motivacions i conceptes bàsics que l'estudiant porta amb si.
  • Avaluació formativa [40%]: Es tindrà en compte, sobretot, la qualitat de la participació dels estudiants en el fòrum.
  • Avaluació final [60%]: L'estudiant haurà de desenvolupar un treball acadèmic - a convenir amb el professor - d'una extensió aproximada de 10 pàgines (Times New Roman 12, espaiat 1 ½).
 • Competències i objectius
  • Inclinació a debatre i defensar les pròpies tesis. Capacitat per establir un diàleg raonat i tolerant amb una tradició aliena, en principi, al nostre àmbit cultural.
  • Capacitat de reflexionar críticament sobre els fonaments últims de la tradició. Anàlisi i discerniment de la problemàtica existencial sobre la qual es construeixen les articulacions teòriques i pràctiques de la tradició budista.
  • Capacitat d'interpretació crítica dels textos.
  • Capacitat de discriminar els aspectes particulars de les realitats estudiades.
  • Comprensió i acceptació de la diversitat sociocultural
  • Orientació a la qualitat: recerca de l'excel.lència en l'activitat acadèmica.

  OBJECTIUS

  1. Identificar els elements conceptuals comuns a les diverses tradicions budistes.
  2. Comprendre les concepcions antropològiques i cosmològiques distintives.
  3. Identificar de manera crítica les diferents interpretacions filosòfiques sobre el sentit últim cap al qual s'orienta la tradició.
  4. Reconèixer de manera detallada l'estructura de l'itinerari de formació teòrica i pràctica que proposa als seus adherents.
  5. Relacionar la problemàtica última a la qual fa referència el budisme amb la problemàtica última a la qual apunta la nostra pròpia tradició.
  6. Reflexionar críticament sobre la rellevància del budisme en el context de la cultura i la societat contemporània.
  7. Desenvolupar una disposició oberta i reflexiva que li permeti comparar de manera no partisana les idees i pràctiques d'una cultura aliena

  • Mostrar una inclinació a debatre i defensar les pròpies idees amb actitud reflexiva i tolerant.

 • Bibliografia

  El nucli del contingut de la matèria estarà a disposició dels estudiants a la pàgina de l'assignatura, al costat d'una sèrie de fragments que seran utilitzades per discutir en el fòrum.

  La bibliografia bàsica que oferim a continuació és font de consulta complementària:
   
  Harvey, Peter, El Budismo, Madrid: Akal 2009.

  López, Donald, El Buddhismo, Barcelona: Kairos, 2009.

  Lubac, Henri, Budismo y cristianismo, Salamanca: Sígueme, 2006.

  Panikkar, Raimon, El silencio de Buda, Barcelona: Siruela, 1996.

  Williams, Paul & Tribe, Anthony, Buddhist Thought. A complete introduction to the Indian Tradition, New York: Routledge, 2009.

  Williams, Paul, Mahâyâna Buddhism: The doctrinal Foundations, New York: Routledge, 2009.