General

Identitat personal i modernitat

23 de septiembre 2015

Charles Taylor és considerat per molts, un dels filòsofs més importants del món de parla anglesa i un dels més influents pensadors contemporanis. Una de les característiques de la seva obra és l’extensió i varietat del temes que ha abordat. De manera articulada, les seves aportacions en l’àmbit de la filosofia de la ment, la epistemologia, l’ètica, i la filosofia política, i els seus més recents en l’àmbit de la filosofia i la sociologia de la religió, composen una interpretació suggerent del nostre temps que ha tingut una recepció extensa i fructífera en el debat contemporani.

En el diàleg, no només amb la tradició filosòfica d’Occident, sinó també en estreta comunicació amb altres tradicions filosòfiques i religioses, l’estil d’argumentació del pensador canadenc s’ofereix com una guia fiable per a comprendre alguns dels debats més prominents de la nostra època.

D’acord amb Taylor, el nostre temps exigeix que ens atrevim a pensar en les cruïlles de múltiples tradicions, degut a que moltes de les conviccions del passat  han deixat de ser axiomàtiques. La seva obra, caracteritzada pel rigor i la claredat analítica, ens convida a pensar-nos a nosaltres mateixos, com a resultat de aquesta fascinant historia que hem ordit en la nostra tenacitat per descobrir-nos i inventar-nos que suposa la nostra natura auto-interpretant.

Reconegut promotor d’un multiculturalisme crític, Charles Taylor es confessa un catòlic ecumènic, compromès activament amb el diàleg interreligiós i intercultural. La seva obra és font d’inspiració, no només en l’àmbit acadèmic, entre filòsofs i científics socials, sinó que també entre creients de diverses tradicions religioses, qui han trobat en la seva interpretació de la modernitat i en la seva crítica a les visions estretes del secularisme, importants recursos que permeten orientar-nos en la polifònica experiència contemporània, ajudant-nos a resistir les temptacions de l’etnocentrisme i el relativisme postmodern.