Jornada presencial

Els Ministeris a l'Església: Una Reflexió sobre el Ministeri Ordenat i Nous Ministeris

Dr. Jaume Fontbona
Organitzador:
ISCREB - Seminari Diocesà de Menorca
Localització
Menorca

El prevere i doctor en teologia, Jaume Fontbona Missé, ha participat en la primera trobada presencial a la seu de l’ISCREB a Menorca. L’acte ha tingut lloc al Seminari Diocesà de Menorca. La ponència s’ha centrat en el tema "Ministeri (bisbe, prevere, diaca) i nous ministeris (catequistes, ministres de comunió, etc), on s’ha explorat la riquesa dels ministeris a l'Església Catòlica. 

L'objectiu principal d'aquesta xerrada ha estat presentar una visió completa dels ministeris a l'Església, fent una distinció clara entre el ministeri ordenat (bisbes, preveres i diaques) i els nous ministeris que han sorgit en el context actual de la comunitat cristiana. Aquesta distinció té l'objectiu de ressaltar el paper i la importància de cada tipus de ministeri i com tots ells participen de l'únic sacerdoci de Jesucrist.

La Missió del Bisbe
Fontbona ha explicat la missió del bisbe com a líder de la diòcesi. El bisbe rep l'autoritat i l'esperit necessari per presidir l'Església, i aquesta tasca inclou presidir l'Eucaristia i ser el pastor i cap visible de la diòcesi. El bisbe també té la responsabilitat de garantir que la fe catòlica es mantingui arrelada i que l'única Església de Déu sigui present a la seva diòcesi.

Diferències entre Preveres i Diaques
El sacerdot i doctor ha ressaltat les diferències entre els preveres i els diaques. La principal diferència rau en els dons rebuts en la seva ordenació i en el paper que exerceixen a la comunitat. Els preveres formen part del col•legi presbiteral i treballen juntament amb el bisbe per dirigir i guiar la comunitat. D'altra banda, els diaques compleixen un paper d'auxiliars del bisbe i estan especialitzats en les tasques d'administració i caritat.

Nous Ministeris a l'Església
Fontbona també ha parlat dels nous ministeris que s'han desenvolupat a l'Església. Actualment, hi ha tres ministeris instituïts formalment, que són el lectorat, l'acolitat (amb una connotació litúrgica) i el catequista (amb un vessant profètic). Aquests nous ministeris aporten una riquesa a la comunitat i serveixen per donar vida i servei a l'Església.

A més dels ministeris instituïts, hi ha una àmplia gamma de nous ministeris que s'exerceixen a les diòcesis i les comunitats eclesials. Aquests inclouen acollidors de promesos, col•laboradors en els batejos, sagristans, persones que exerceixen serveis de Càritas, voluntaris en presons, hospitals i molts altres àmbits.

La xerrada de Mn. Jaume Fontbona Missé ha estat una oportunitat per aprofundir en la comprensió dels ministeris a l'Església Catòlica, destacant la importància de cada rol i com tots ells contribueixen a la vida i missió de la comunitat cristiana. Aquesta reflexió pot oferir una perspectiva més àmplia i profunda de com les persones poden participar en l'Església i en la seva missió.