Màster

500 anys de la Reforma' Congrés de Teologia Ecumènica

21 de juny de 2017
Andrés Valencia
Font:
Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona
Localització
Salamanca

És el primer congrés a Espanya coorganitzat per professors de facultats de teologia catòliques i protestants, amb la participació del Pontifici Consell per a la Promoció de la Unitat dels Cristians, de la Federació Luterana Mundial i d'altres entitats cristianes. El lema "Del Conflicte a la Comunió" ha orientat el recorregut del congrés, partint de l'experiència històrica de divisió, valorant els fruits aconseguits en aquest diàleg i, finalment, prospectant el camí que ens queda per recórrer. A la nostra mirada sobre la història hem pres consciència que no podem canviar el passat, però sí la forma de recordar-lo i la manera en què ens afecta avui.

Sobre la rica personalitat de Luter, i el fonamental impuls religiós que va encoratjar la seva obra reformadora, hem deixat enrere els clixés simplistes i unilaterals encunyats durant segles de polèmica. També ens hem fet càrrec de la història soferta pels protestants espanyols, i hem vist la urgent necessitat d'una sanació de les memòries que ens permeti construir junts un futur de testimoniatge i servei comú. En examinar els temes del diàleg doctrinal hem comprovat que és més el que ens uneix que el que encara ens separa, i que la unitat es realitza en la diversitat reconciliadora. La Declaració conjunta sobre la doctrina de la justificació és un bon exemple de com la unitat en l'essencial de la fe és compatible amb la varietat de formes d'expressar-la. Un altre exemple encoratjador ha estat l'avenç en el diàleg catòlic-anglicà sobre l'Església (ARCIC III).

D'altra banda, constatem que malgrat que els avenços subsisteixen importants diferències al voltant dels ministeris que encara ens impedeixen participar junts a la taula eucarística. Podrem seguir avançant si ens obrim a un aprenentatge receptiu que es deixa interpel·lar i enriquir per l'altre. Així ha estat en la història de les Conferències Mundials Missioneres i així hauria de ser en la nostra relació amb els cristians pentecostals. Donem gràcies a Déu per aquesta experiència de diàleg ampli i profund, franc i fraternal a la vegada, en el qual han participat molts laics i laiques de diferents sensibilitats juntament amb professores i representants de les nostres esglésies.

En aquest intercanvi i en la litúrgia de cloenda sentim l'esperit de Lund que ens anima a obrir una nova etapa en la relació entre les esglésies cristianes a Espanya. Per avançar en aquest camí, veiem necessari continuar amb l'organització de trobades com aquesta i molt oportuna la creació del Consell d'Esglésies Cristianes a Espanya.