General

100 personatges bíblics

24 de febrer de 2020
Localització
Barcelona

El llibre 100 personatges bíblics (Valls: Cossetània Edicions 2019) va néixer per iniciativa de l’editorial Cossetània. Pel que he pogut saber, hi ha amistat entre el personal de l’editorial i alguns membres de l’Associació Bíblica de Catalunya. Al final la proposta d’escriure «alguna cosa» sobre la Bíblia va anar a parar a les meves mans.  

El llibre forma part de la col·lecció «De 100 en 100» en la qual Cossetània publica llibres sobre les temàtiques més variades. Els llibres d’aquesta col·lecció tenen, literalment, l’estructura de 100 punts que configuren el contingut de cada títol. Per tant, en 100 personatges bíblics hi trobareu cent capítols. Això sí, no cal patir gaire, perquè cada capítol s’allarga, com a màxim, fins a una pàgina i mitja.

Una estructura així marca la lectura del llibre. Els cent capítols tenen, al mateix temps, un caràcter individual i un lligam de conjunt. Això significa que el llibre es pot llegir des de la primera pàgina fins a l’última tot seguit, com si fos una mena de novel·la, o es pot llegir, si es prefereix, per capítols solts, triant aquell que més agradi o interessi en un moment determinat. Les dues maneres d’enfrontar-se al llibre són perfectament vàlides.

Si el llegiu seguit, com un conjunt, serà –salvant totes les distàncies– com si llegíssiu el text bíblic. Fins on he pogut, he seguit el fil conductor del text bíblic. Val a dir aquí que els 100 personatges (en realitat són uns quants més!) abasten tot l’arc bíblic des del llibre del Gènesi fins al llibre de l’Apocalipsi. Per tant, queden inclosos el Primer (Antic) i el Nou Testament. També s’ha de dir que difícilment trobareu cap llibre en el mercat només dedicat a personatges bíblics i que tampoc no en trobareu amb l’intent de ser el màxim de complets possibles. Si hom vol tenir informació sobre els diversos personatges que apareixen en la Bíblia, cal recórrer als Diccionaris i Enciclopèdies Bíbliques.

Si llegiu el llibre puntualment per capítols segons el vostre interès (per llegir un capítol no es tarda més de deu minuts), serà com si féssiu una tasca de consulta particular. «M’interessa el profeta Jeremies», per exemple. Doncs aneu al capítol dedicat a aquest profeta i en deu minuts teniu la informació bàsica. Dic que serà com si féssiu una tasca de consulta amb tota la intenció. De fet, una intenció del llibre és que l’useu com a llibre de consulta, encara que no és un llibre d’estudi. Per seguir amb l’exemple anterior: us interessa el profeta Jeremies i en el seu capítol trobeu que la seva missió va tenir lloc en temps del rei Jeconies; perfecte, doncs, ara aneu a l’índex i busqueu el rei Jeconies. I llegiu el capítol corresponent. Suposem encara, que llegiu que Jeremies era crític amb els qui adoraven a Astarté... Ah, doncs, mireu l’índex per si apareixen déus i deesses cananeus o assiris o babilonis... i us informeu sobre aquella deessa. I així podeu anar fent fins a confegir una visió global del tema.

100 personatges bíblics vol omplir, modestament, una llacuna de cultura general bíblica i, si a algú li serveix, pot ser útil per la pastoral bíblica.

Veure fitxa del llibre