Logo

  • El nostre temps exigeix seriositat intel·lectual, moral i religiosa per assumir i afrontar el fet religiós i les religions en el segle XXI.

  • L'únic viatge veritable cap al descobriment no consisteix en la recerca de nous paisatges, sinó en mirar amb nous ulls.
    Marcel Proust, En busca del tiempo perdido

  • L’objectiu prioritari és la formació, el fer-se preguntes i cercar respostes

  • Em preguntes per què compro arròs i flors? Compro arròs per viure i flors per tenir quelcom pel que viure.
    Confuci

  • Volem posar el pensament religiós i cristià a l’abast de tothom

Actualitat

Agenda

Cercador de cursos

Canal de vídeo

Testimonis