Logo

Associació d’antics alumnes

 Associació d’antics alumnes

 

 

 

L’Associació d’Alumnes, Antics Alumnes i Amics de l’ISCREB és una entitat que té per objecte promoure la relació i l’amistat entre els seus associats fomentant la seva formació en els aspectes teològics i culturals amb cursets, conferències, visites, vetllades musicals i tots aquells actes formatius i de lleure que a judici de la Junta Directiva siguin convenients.

Correu electrònic: anticsalumnes@iscreb.org

Notícies: