Logo

Invitats/es

Llic. Isabel Giménez Beút

Llicenciatura en Geografia i Història (UV)
Llicenciatura en Teologia (Facultat Teologia València)
Postgrau en Acompanyament Espiritual (Fundació Vidal i Barraquer)
Postgrau en Espiritualitat (C i J)
Especialista en Teologia de la Vida consagrada (ITVR)
Màster en Biblioteconomia i Documentació (CEU Sant Pau València)
Especialista en Exercicis Espirituals (Jesuïtes) Ha estat professora d'Història, Art i Religió en diferents escoles d'Escolàpies.
Ha exercici de directora titular i responsable de pastoral en diverses escoles d'Escolàpies.
Funcionària encarregada de l'arxiu i la biblioteca municipal

PUBLICACIONS
Llibre de religió de 3r ESO publicat per editorials Claret i Vicens Vives.