Logo

Invitats/es

Llic. Francisco Javier Prieto i Ordàs

Sacerdot diocesà de Barcelona, fill de Lleó (1968), rector d'una parròquia de Mataró. Batxiller en Teologia per la Facultat de Teologia de Catalunya. Enginyer Agrícola, Llicenciat en Ciències Ambientals. Va ser director d'una empresa de Gestió Ambiental, i membre d'un equip multidisciplinar d'Avaluació d'Impacte Ambiental. La tasca docent l'ha desenvolupat en el camp de la Gestió de Residus i de l'Educació Ambiental. Ha col•laborat en la publicació de material didàctic ambiental per les escoles de Palència. “Considero que la meva tasca principal és contribuir al coneixement i amor de Crist entre la gent. El meu temps lliure el dedico a aprofundir en el diàleg Teologia-Ecologia”.