Logo

Invitats/es

Dr. Ricard Casadesús i Castro

El Dr. Ricard Casadesús és nascut a La Garriga al 1977, és prevere diocesà de Terrassa des del 2009. Llicenciat en Química (1999) i doctor en Química Teòrica i Computacional (2005) per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professor no numerari de Química Física en dita universitat (1999-2005). És també llicenciat en Filosofia per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (2008), llicenciat en Estudis Eclesiàstics per la Facultat de Teologia de Catalunya (2008) i llicenciat en Teologia Fonamental per l’Institut de Teologia Fonamental de la mateixa facultat (2012). Té també la llicenciatura en Filosofia Eclesiàstica per la Universidad de Navarra (2013) i el Màster en Recerca Filosòfica i Estudis Humanístics per la Universitat Ramon Llull (2011). Fou investigador visitant al Cherry L. Emerson Center for Scientific Computation a Emory University d’Atlanta (Estats Units) al 2002. És membre de l’Institut d’Estudis Catalans (secció de la Societat Catalana de Química), del Seminari de Teologia I Ciències de Barcelona (Institut de Teologia Fonamental), del grup de recerca Ciència, Filosofia i Religió de la Universitat de Barcelona i fou membre de la New York Academy of Sciences (2008-2010). Ha participat en diversos projectes de recerca en l’àmbit científic i en el del diàleg teologia-ciències, al que es dedica des de fa 10 anys. Ha publicat diversos articles en revistes científiques internacionals, especialment de Química i Física, però també de Filosofia i Teologia. També ha publicato alguns llibres, destacant el darrer publicat al 2012 titulat “Creación y conservación en Santo Tomás de Aquino. Dos conceptos fundamentales para entender la creación continua”, editat per Editorial Académica Española a Saarbrücken (Alemanya), i ha col·laborat en obres col·lectives com la recent “Encyclopedia of Sciences and Religion” editada per Springer a Alemanya. Ha participat també en diversos congressos nacionals i internacionals de Química Quàntica (la seva especialitat) i també sobre el diàleg teologia-ciències, particularment en aquest últim camp, els congressos del Metanexus Institute (2008) i ESSSAT (2004 i 2012).