Logo

Autoritats acadèmiques

Autoritats Acadèmiques

Moderador de l’Institut  Emm. Dr. Joan-Josep Omella i Omella, Cardenal Arquebisbe de Barcelona
Director de l’Institut Dr. Ramon Batlle i Tomàs
Sotsdirectora i Cap d’estudis Llic. Núria Caum i Aregay
Director Pedagògic Llic. Bruno Parellada i Garcia

Consell del Moderador

Director de l’Institut
Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
Delegats diocesà d'anunci i iniciació cristiana, de pastoral Sacramental, de pastoral social i caritativa, de pastoral de fe i cultura, per formació i acompanyament del laïcat.

Equip directiu

Director de l’Institut Dr. Ramon Batlle i Tomàs
Sotsdirectora i Cap d’estudis Llic. Núria Caum i Aregay
Director Pedagògic Llic. Bruno Parellada i Garcia
Cap de secretaria Llic. Ariana Jaques i Cabanes

Consell de l’Institut

Dr. Ramon Batlle i Tomàs, director
Llic. Núria Caum i Aregay, sotsdirectora i cap d’estudis
Llic. Bruno Parellada i Garcia, director pedagògic
Dr. Joan Torra i Bitlloch Degà de la Facultat de Teologia de Catalunya
Tots els professors estables
Dra. Maria Claustre Solé i Auguets i Dr. Jaume Flaquer i Garcia, representants dels professors no estables
Dos alumnes ordinaris, elegits entre tots els alumnes de presencial, i dos entre tots
els alumnes ordinaris virtuals
Llic. Ariana Jaques i Cabanes, cap de secretaria
Un delegat del Moderador 

Comissió Consultiva de l’Iscreb Virtual

Director de l’Institut Dr. Ramon Batlle i Tomàs
Sotsdirectora i Cap d’estudis Llic. Núria Caum i Aregay
Director Pedagògic Llic. Bruno Parellada i Garcia
Cap de secretaria Llic. Ariana Jaques i Cabanes
Tutors de l’ISCREB virtual Llic.Isabel Giménez i Beút
(llengua catalana)
Dr. Emeterio Chaparro i Lillo
(llengua castellana)
Responsable de l’àrea informàtica Sr. Alex Bové i Perucho
Coordinadors Dr. Antoni Català i Carpintero (València)
Dr. Roberto Casas i Andrés (Bilbao)
Llic. Marc Mercadé i Serra(Mallorca)
Dr. Emeterio Chaparro i Lillo (Madrid)
Dr. Luís Maria Salazar (Granada)

Representant dels professors de virtual Dra. Maria Claustre Solé i Auguets
Delegats de Virtual Sra. Anna Bernal i Puiggarí i Srta. Paula Sánchez i Romero